AzureMicrosoftКаталог

Курс Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator

Официален Курс (MOC) Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Microsoft Azure Administrator, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • онлайн или присъствено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали
  • достъп до примерни (demo) тестове
  • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Azure System Administrator; желаещи да научат Microsoft Azure и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

За този курс:

Manage Azure subscriptions and resources

Manage Azure subscriptions

May include but not limited to: Assign administrator permissions; configure cost center quotas and tagging; configure Azure subscription policies at Azure subscription level

Analyze resource utilization and consumption

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create baseline for resources; create and rest alerts; analyze alerts across subscription; analyze metrics across subscription; create action groups; monitor for unused resources; monitor spend; report on spend; utilize Log Search query functions; view alerts in Log Analytics

Manage resource groups

May include but not limited to: Use Azure policies for resource groups; configure resource locks; configure resource policies; implement and set tagging on resource groups; move resources across resource groups; remove resource groups

Managed role based access control (RBAC)

May include but not limited to: Create a custom role, configure access to Azure resources by assigning roles, configure management access to Azure, troubleshoot RBAC, implement RBAC policies, assign RBAC Roles

Implement and manage storage

Create and configure storage accounts

May include but not limited to: Configure network access to the storage account; create and configure storage account; generate shared access signature; install and use Azure Storage Explorer; manage access keys; monitor activity log by using Log Analytics; implement Azure storage replication

Import and export data to Azure

May include but not limited to: Create export from Azure job; create import into Azure job; Use Azure Data Box; configure and use Azure blob storage; configure Azure content delivery network (CDN) endpoints

Configure Azure files

May include but not limited to: Create Azure file share; create Azure File Sync service; create Azure sync group; troubleshoot Azure File Sync

Implement Azure backup

May include but not limited to: Configure and review backup reports; perform backup operation; create Recovery Services Vault; create and configure backup policy; perform a restore operation

Deploy and manage virtual machines (VMs)

Create and configure a VM for Windows and Linux

May include but not limited to: Configure high availability; configure monitoring, networking, storage, and virtual machine size; deploy and configure scale sets

Automate deployment of VMs

May include but not limited to: Modify Azure Resource Manager (ARM) template; configure location of new VMs; configure VHD template; deploy from template; save a deployment as an ARM template; deploy Windows and Linux VMs

Manage Azure VM

May include but not limited to: Add data discs; add network interfaces; automate configuration management by using PowerShell Desired State Configuration (DSC) and VM Agent by using custom script extensions; manage VM sizes; move VMs from one resource group to another; redeploy VMs

Manage VM backups

May include but not limited to: Configure VM backup; define backup policies; implement backup policies; perform VM restore; Azure Site Recovery

Configure and manage virtual networks

Create connectivity between virtual networks

May include but not limited to: Create and configure VNET peering; create and configure VNET to VNET; verify virtual network connectivity; create virtual network gateway

Implement and manage virtual networking

May include but not limited to: Configure private and public IP addresses, network routes, network interface, subnets, and virtual network

Configure name resolution

May include but not limited to: Configure Azure DNS; configure custom DNS settings; configure private and public DNS zones

Create and configure a Network Security Group (NSG)

May include but not limited to: Create security rules; associate NSG to a subnet or network interface; identify required ports; evaluate effective security rules

Implement Azure load balancer

May include but not limited to: Configure internal load balancer, configure load balancing rules, configure public load balancer, troubleshoot load balancing

Monitor and troubleshoot virtual networking

May include but not limited to: Monitor on-premises connectivity, use Network resource monitoring, use Network Watcher, troubleshoot external networking, troubleshoot virtual network connectivity

Integrate on premises network with Azure virtual network

May include but not limited to: Create and configure Azure VPN Gateway, create and configure site to site VPN, configure Express Route, verify on premises connectivity, troubleshoot on premises connectivity with Azure

Manage identities

Manage Azure Active Directory (AD)

May include but not limited to: Add custom domains; Azure AD Join; configure self-service password reset; manage multiple directories;

Manage Azure AD objects (users, groups, and devices)

May include but not limited to: Create users and groups; manage user and group properties; manage device settings; perform bulk user updates; manage guest accounts

Implement and manage hybrid identities

May include but not limited to: Install Azure AD Connect, including password hash and pass-through synchronization; use Azure AD Connect to configure federation with on-premises Active Directory Domain Services (AD DS); manage Azure AD Connect; manage password sync and password writeback

Implement multi-factor authentication (MFA)

May include but not limited to: Configure user accounts for MFA, enable MFA by using bulk update, configure fraud alerts, configure bypass options, configure Trusted IPs, configure verification methods

This post is also available in: enEnglish (Английски)