Каталог Курсове с Инструктор Microsoft Azure

Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за AZ-900 Azure Role Based Certification – Azure Fundamentals, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Присъствен или Отдалечен (онлайн в реално време), Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор в класна стая.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • присъствено или отдалечено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали
  • достъп до примерни онлайн тестове
  • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure, cloud архитекти, application/software/solutions architects; желаещи да се сертифицират за Azure

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 20 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

При отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

 
Understand Cloud Concepts
Describe the benefits and considerations of using cloud services
Understand terms such as High Availability, Scalability, Elasticity, Agility, Fault Tolerance, and Disaster Recovery
Understand the principles of economies of scale
Understand the differences between Capital Expenditure (CapEx) and Operational Expenditure (OpEx)
Understand the consumption-based model
Describe the differences between Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS)
Describe Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Describe Platform-as-a-Service (PaaS)
Describe Software-as-a-Service (SaaS)
Compare and contrast the three different service types
Describe the differences between Public, Private and Hybrid cloud models
Describe Public cloud
Describe Private cloud
Describe Hybrid cloud
Compare and contrast the three different cloud models
 
Understand Core Azure Services
Understand the core Azure architectural components
Describe Regions
Describe Availability Zones
Describe Resource Groups
Describe Azure Resource Manager
Describe the benefits and usage of core Azure architectural components
Describe some of the core products available in Azure
Describe products available for Compute such as Virtual Machines, Virtual Machine Scale Sets, App Service and Functions
Describe products available for Networking such as Virtual Network, Load Balancer, VPN Gateway, Application Gateway and Content Delivery Network
Describe products available for Storage such as Blob Storage, Disk Storage, File Storage, and Archive Storage
Describe products available for Databases such as CosmosDB, Azure SQL Database, Azure Database Migration service, and Azure SQL Data Warehouse
Describe the Azure Marketplace and its usage scenarios
Describe some of the solutions available on Azure
Describe Internet of Things (IoT) and products that are available for IoT on Azure such as IoT Fundamentals, IoT Hub and IoT Central
Describe Big Data and Analytics and products that are available for Big Data and Analytics such as SQL Data Warehouse, HDInsight and Data Lake Analytics
Describe Artificial Intelligence (AI) and products that are available for AI such as Azure Machine Learning Service and Studio
Describe Serverless computing and Azure products that are available for serverless computing such as Azure Functions, Logic Apps and App grid
Describe the benefits and outcomes of using Azure solutions
Understand Azure management tools
Understand Azure tools such as Azure CLI, PowerShell, and the Azure Portal
Understand Azure Advisor
 
Understand Security, Privacy, Compliance, and Trust
Understand securing network connectivity in Azure
Describe Azure Firewall
Describe Azure DDoS Protection
Describe Network Security Group (NSG)
Choose an appropriate Azure security solution
Describe core Azure Identity services
Understand the difference between authentication and authorization
Describe Azure Active Directory
Describe Azure Multi-Factor Authentication
Describe security tools and features of Azure
Describe Azure Security
Understand Azure Security center usage scenarios
Describe Key Vault
Describe Azure Information Protection (AIP)
Describe Azure Advanced Threat Protection (ATP)
Describe Azure governance methodologies
Describe Azure Policies
Describe Initiatives
Describe Role-Based Access Control (RBAC)
Describe Locks
Describe Azure Advisor security assistance
Understand monitoring and reporting options in Azure
Describe Azure Monitor
Describe Azure Service Health
Understand the use cases and benefits of Azure Monitor and Azure Service Health
Understand privacy, compliance and data protection standards in Azure
Understand industry compliance terms such as GDPR, ISO and NIST
Understand the Microsoft Privacy Statement
Describe the Trust center
Describe the Service Trust Portal
Describe Compliance Manager
Determine if Azure is compliant for a business need
Understand Azure Government services
Understand Azure Germany services
 
Understand Azure Pricing and Support
Understand Azure subscriptions
Describe an Azure Subscription
Understand the uses and options with Azure subscriptions
Understand planning and management of costs
Understand options for purchasing Azure products and services
Understand options around Azure Free account
Understand the factors affecting costs such as resource types, services, locations, ingress and egress traffic
Understand Zones for billing purposes
Understand the Pricing calculator
Understand the Total Cost of Ownership (TCO) calculator
Understand best practices for minimizing Azure costs such as performing cost analysis, creating spending limits and quotas, and using tags to identify cost owners; use Azure reservations; use Azure Advisor recommendations
Describe Azure Cost Management
Understand the support options available with Azure
Understand support plans that are available such as Dev, Standard, Professional Direct and Premier
Understand how to open a support ticket
Understand available support channels outside of support plan channels
Describe the Knowledge Center
Describe Azure Service Level Agreements (SLAs)
Describe a Service Level Agreement (SLA)
Determine SLA for a particular Azure product or service
Understand service lifecycle in Azure
Understand Public and Private Preview features
Understand how to access Preview features
Understand the term General Availability (GA)
Monitor feature updates