CCNA SP 640-878 SPNGN2 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks Part 2

Posted Posted in CCNA, Cisco Online Training, Online курсове, Каталог

Курс Cisco CCNA SP 640-878 SPNGN2 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks Part 2 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: в електронен формат, включени в цената Лабораторна среда: всеки курсист разполага със […]

CCNA SP 640-875 SPNGN1 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks Part 1

Posted Posted in CCNA, Cisco Online Training, Online курсове

Онлайн Курс Cisco CCNA SP 640-875 SPNGN1 Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks Part 1 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: в електронен формат, включени в цената Лабораторна среда: всеки курсист разполага […]