Online курсовеSkype for Business

70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая

Име: 70-334 Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015

Изисквания: микрофон и слушалки, компютър или таблет (смарт телефон).

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Използвайте линка за: Проверка цена/Заявка

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

при отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс. Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането. За повече информация използвайте формата за контакт.

Дати на провеждане – съгласно Календар ИТ Обучения

Съдържание на курса:

Module 1: Design and Architecture of Skype for Business Server 2015
 This module describes the high-level components and features of Skype for Business 2015. It also describes how to work with Skype for Business administrative tools, the main components of Skype for Business Online, and coexistence with on-premises Skype for Business Server 2015 servers.
 Lessons
 Overview of Skype for Business Components and Features
 Introduction to the Skype for Business Administrative Tools
 Lab : Designing and Publishing a Skype for Business Server Topology
 Designing and Creating the Topology
 Updating the Topology for the New York Site
 After completing this module, students will be able to:
 Describe the high-level components and features of Skype for Business 2015.
 Work with Skype for Business administrative tools.
 Module 2: Installing and Implementing Skype for Business Server 2015
 This module explains the external dependencies for Skype for Business Server. It describes the Session Initiation Protocol (SIP) domain requirements to ensure a successful implementation. This module also explains how to install Skype for Business Server, and it describes how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and Microsoft SharePoint Server.
 Lessons
 Server and Service Dependencies
 Planning SIP Domains
 Installing Skype for Business Server
 Integrating Skype for Business Server with Exchange Server and SharePoint Server
 Lab : Configuring DNS and Simple URLs for Skype for Business Server
 Configuring the Required DNS Records and Simple URLs for Skype for Business Server
 Lab : Deploying Skype for Business Server
 Installing and Configuring Skype for Business Server
 Installing Skype for Business Server Certificates
 After completing this module, students will be able to:
 Identify the external dependencies for Skype for Business Server 2015.
 Identify the SIP domain requirements to ensure a successful implementation.
 Install Skype for Business Server.
 Describe how Skype for Business Server integrates with Exchange Server and SharePoint Server.
 Module 3: Administering Skype for Business Server 2015
 This module explains how to administer and manage Skype for Business Server by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It also describes how to create useful Skype for Business scripts to automate processes. Additionally, it explains how to implement role-based access control (RBAC) in Skype for Business and how to use important Test cmdlets and tools to troubleshoot Skype for Business.
 Lessons
 Using Skype for Business Server Control Panel
 Using the Skype for Business Server Management Shell
 Implementing Role-Based Access Control
 Using Test Cmdlets
 Tools for Troubleshooting Skype for Business
 Lab : Using the Administrative Tools to Manage Skype for Business Server
 Installing the Skype for Business Administrative Tools on a Windows 10 Client
 Using Skype for Business Server Control Panel
 Using the Skype for Business Server Management Shell
 Lab : Using the Skype for Business Troubleshooting Tools
 Using Skype for Business Server Management Shell Cmdlets to Create an RBAC Structure
 Using the Centralized Logging Service
 Performing a Network Capture by Using Message Analyzer
 After completing this module, students will be able to:
 Use Skype for Business Server Control Panel.
 Use the Skype for Business Server Management Shell.
 Implement RBAC in Skype for Business 2015.
 Use important test cmdlets.
 Use various tools to troubleshoot Skype for Business.
 Module 4: Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015
 This module explains how to configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell. It then describes how to deploy Skype for Business clients and explains the sign-in, registration, and authentication process for Skype for Business clients. It also explains how to configure in-band policies and group policies. Finally, it explains how to manage the Skype for Business Address Book.
 Lessons
 Configuring Users
 Deploying the Skype for Business Client
 Registration, Sign-In, and Authentication
 Configuring Skype for Business Client Policies
 Managing the Skype for Business Address Book
 Lab : Configuring Users and Clients in Skype for Business 2015
 Enabling Users for Skype for Business by Using the Management Shell
 Troubleshooting a User Sign-In Issue
 Lab : Configuring Policies and the Address Book in Skype for Business Server
 Configuring Client Policies
 Configuring the Address Book
 After completing this module, students will be able to:
 Configure users by using Skype for Business Server Control Panel and the Skype for Business Server Management Shell.
 Deploy Skype for Business clients.
 Explain the registration, sign-in, and authentication process for Skype for Business clients.
 Configure in-band policies and Group Policies.
 Describe how to manage the Skype for Business Address Book.
 Module 5: Configuring and Implementing Conferencing in Skype for Business 2015
 This modules describes Skype for Business conferencing features and modalities. It explains how to integrate Skype for Business Server 2015 with Office Online Server. It also explains how to plan for conferencing bandwidth utilization. Finally, it explains how to configure conferencing settings and policies.
 Lessons
 Introduction to Conferencing in Skype for Business 2015
 Integrating Skype for Business Server and Office Online Server
 Bandwidth Planning
 Configuring Conferencing Settings
 Lab : Installing and Configuring Office Online Server
 Installing Office Online Server
 Lab : Configuring Conferencing in Skype for Business Server
 Configuring, Assigning, and Validating Conferencing Policies
 After completing this module, students will be able to:
 Describe Skype for Business conferencing features and modalities.
 Integrate Skype for Business Server 2015 with Office Web Apps Server.
 Plan for conferencing bandwidth utilization.
 Configure conferencing settings and policies.
 Module 6: Implementing Additional Conferencing Options in Skype for Business Server 2015
 This module describes the conferencing lifecycle and explains how to administer it. It then explains how to use conferencing and meeting policies. It also explains how to deploy dial-in conferencing and configure the infrastructure for Lync Room System. Finally, it explains how to configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.
 Lessons
 Overview of the Conferencing Lifecycle
 Designing and Configuring Audio/Video and Web Conferencing Policies
 Deploying Dial-In Conferencing
 Configuring an LRS
 Configuring Large Meetings and Skype Meeting Broadcasts
 Lab : Implementing and Troubleshooting Conferencing Policy
 Creating and Editing Conferencing Policies
 Troubleshooting Conferencing Policies
 Lab : Configuring Additional Conferencing Modalities
 Deploying Dial-In Conferencing
 Preparing for LRS Deployment
 After completing this module, students will be able to:
 Administer the conferencing lifecycle.
 Configure conferencing and meeting policies.
 Deploy dial-in conferencing.
 Configure the infrastructure for Lync Room System (LRS).
 Configure large meetings and Skype Meeting Broadcast.
 Module 7: Designing and Implementing Monitoring and Archiving in Skype for Business 2015
 This module describes the Monitoring Service components in Skype for Business Server. It then describes archiving and explains how to design an archiving policy. Finally, it explains how to implement archiving.
 Lessons
 Components of the Monitoring Service
 Overview of Archiving
 Designing an Archiving Policy
 Implementing Archiving
 Lab : Implementing Monitoring
 Enabling Monitoring Reports
 Lab : Implementing Archiving
 Enabling Skype for Business Server Archiving to Microsoft Exchange Server 2013
 After completing this module, students will be able to:
 Describe Monitoring Service components in Skype for Business Server.
 Implement monitoring.
 Design an archiving policy.
 Implement archiving.
 Module 8: Deploying Skype for Business 2015 External Access
 This module describes the components for external access. It then explains how to configure external access policies and security, how to configure certificates, and how to configure reverse proxy. Additionally, this module describes how to configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients. Finally, it explains how to design and configure federation in Skype for Business Server.
 Lessons
 Overview of External Access
 Configuring External Access Policies and Security
 Configuring External Access Network and Certificates
 Configuring Reverse Proxy
 Designing Mobility in Skype for Business Server
 Designing Federation in Skype for Business Server
 Lab : Designing and Implementing External User Access
 Defining the Edge Server in the Topology
 Installing and Configuring the Edge Server
 Lab : Installing the Components for External Users
 Installing and Configuring Reverse Proxy
 Validate External Messaging
 After completing this module, students will be able to:
 Identify the components for external access.
 Configure external access policies and security.
 Configure external access network and certificates.
 Configure reverse proxy.
 Configure Skype for Business Server 2015 for mobile clients.
 Design and configure federation in Skype for Business Server.
 Module 9: Implementing Persistent Chat in Skype for Business 2015
 This module explains how to design a Skype for Business 2015 topology that includes Persistent Chat. It then explains how to deploy Persistent Chat in Skype for Business. Finally, it explains how to configure and manage Persistent Chat.
 Lessons
 Designing a Persistent Chat Server Topology
 Deploying Persistent Chat Server
 Configuring and Managing Persistent Chat
 Lab : Designing and Deploying Persistent Chat Server
 Configuring the Topology for Persistent Chat Server
 Installing Persistent Chat Server
 Registering a New Add-In
 Lab : Configuring and Using Persistent Chat
 Configuring Chat Rooms and Policies
 Validating a Persistent Chat Deployment
 Troubleshooting Persistent Chat
 After completing this module, students will be able to:
 Design a Skype for Business topology that includes Persistent Chat.
 Deploy Persistent Chat in Skype for Business.
 Configure and manage Persistent Chat in Skype for Business.
 Module 10: Implementing High Availability in Skype for Business 2015
 This module describes how to design and implement a high-availability solution for Front End Servers and Back End Servers in a Skype for Business Server environment. It also explains how to design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.
 Lessons
 Planning for Front End Pool High Availability
 Planning for Back End Server High Availability
 High Availability for Other Component Servers
 Lab : Pre-Lab Configuration
 Preparing for the Lab
 Lab : Implementing High Availability
 Managing Front End Pools
 Configuring Hardware Load Balancing
 After completing this module, students will be able to:
 Design and implement a high-availability solution for Front End Servers in a Skype for Business Server environment.
 Design and implement a high-availability solution for Back End Servers in a Skype for Business Server environment.
 Design and implement a high-availability solution for file stores, Edge Servers, Mediation Servers, Office Online Server farms, and reverse proxy servers in a Skype for Business Server environment.
 Module 11: Implementing Disaster Recovery in Skype for Business 2015
 This module describes the disaster recovery options in Skype for Business Server, such as Front End pool pairing and Persistent Chat Server stretched pools. It then explains how to implement disaster recovery in Skype for Business Server. Additionally, it describes the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.
 Lessons
 Disaster Recovery Options in Skype for Business Server
 Implementing Disaster Recovery in Skype for Business Server
 Additional Disaster Recovery Options in Skype for Business Server
 Lab : Implementing and Performing Disaster Recovery
 Configuring Pool Pairing
 Perform Pool Failover and Failback
 After completing this module, students will be able to:
 Describe disaster recovery options in Skype for Business Server.
 Implement disaster recovery in Skype for Business Server.
 Describe the disaster recovery options for Persistent Chat, the Central Management store, the Location Information Service (LIS) database, and user data.
 Module 12: Integrating with Skype for Business Online
 This module describes Skype for Business Online features. It then explains how to prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment. It also explains how to configure a hybrid Skype for Business deployment.
 Lessons
 Overview of Skype for Business Online
 Preparing for a Hybrid Skype for Business Deployment
 Configuring a Hybrid Skype for Business Environment
 Lab : Designing a Hybrid Skype for Business Deployment
 Designing the Hybrid Skype for Business Environment
 After completing this module, students will be able to:
 Describe Skype for Business Online features.
 Prepare an on-premises environment for a hybrid Skype for Business deployment.
 Configure a hybrid Skype for Business deployment.
 Module 13: Planning and Implementing an Upgrade to Skype for Business Server 2015
 This module describe how to plan a side-by-side migration from Lync Server 2010 and Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015. It also explains how to perform an in-place upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server.
 Lessons
 Overview of Upgrade and Migration Paths
 Migrating to Skype for Business 2015
 In-Place Upgrade to Skype for Business Server 2015
 Lab : Performing an In-Place Upgrade of Lync 2013 to Skype for Business
 Install Skype for Business Administrative Tools
 Performing In-Place Upgrade from Lync Server 2013 to Skype for Business Server 2015
 After completing this module, students will be able to:
 Describe the supported migration and upgrade paths for Skype for Business Server.
 Perform an in-place upgrade of Lync Server 2013 to Skype for Business Server.
 Describe how to manage the user experience during an upgrade.

This post is also available in: enEnglish (Английски)