Exchange ServerOnline курсове

70-345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

70-345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая
Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията.
Пакет от услуги включени към курса:
онлайн обучение
достъп до виртуален лаб
книги и учебни материали
достъп до онлайн тестове

Изисквания: микрофон и слушалки, компютър или таблет (смарт телефон).

Език на курса: български (английски е наличен като опция)

Метериали: в електронен формат, включени в цената

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Използвайте линка за: Проверка цена/Заявка

цената включва 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

при отказ от достъп до лаб среда се предоставя отстъпка.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс. Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането. За повече информация използвайте формата за контакт.

Дати на провеждане – съгласно Календар ИТ Обучения

След завършване на курса студентите ще могат да:

След завършване на курса студентите ще могат да:

After completing this course, students will be able to:

Plan for Exchange Server deployments.

Plan and deploy Exchange Server 2016 Mailbox services.

Plan and deploy message transport.

Plan and deploy client access.

Design and implement high availability.

Maintain Exchange Server 2016.

Design messaging security.

Design and implement message retention.

Design messaging compliance.

Design and implement messaging coexistence.

Upgrade to Exchange Server 2016.

Plan a hybrid Exchange Server deployment.

Course Outline

Module 1: Planning Exchange Server 2016 deployments

This module explains the requirements and considerations for planning an Exchange Server deployment.

Lessons

New features in Exchange Server 2016

Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment

Planning for an Exchange Server deployment

Designing a Unified Messaging (UM) deployment

Lab : Planning Exchange Server 2016 deployments

Evaluating an existing messaging infrastructure

Identifying requirements

Discussion: Deployment design for Exchange Server 2016

After completing this module, students will be able to:

Describe the new features in Exchange Server 2016.

Describe how to gather business requirements for an Exchange Server 2016 deployment.

Plan for an Exchange Server 2016 deployment.

Design a UM deployment.

Module 2: Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services

This module explains how to plan and deploy Exchange Server hardware, virtualization, mailbox databases, and public folders.

Lessons

Planning Exchange Server hardware requirements

Planning Exchange Server for virtualization and Microsoft Azure integration

Planning and implementing public folders

Lab : Planning and implementing Exchange virtualization, mailbox databases, and public folders

Planning for virtualization

Planning for mailbox databases

Implementing mailbox databases

Planning and implementing public folders

After completing this module, students will be able to:

Plan for the Exchange Server hardware requirements.

Plan Exchange Server for virtualization and Azure integration.

Plan and implement public folders.

Module 3: Planning and deploying message transport

This module explains how to plan and implement mail routing internally from and to the Internet, and transport-related tasks in the organization.

Lessons

Designing message routing

Designing transport services

Designing the message-routing perimeter

Designing and implementing transport compliance

Lab : Planning and deploying message transport

Planning for a redundant and secure message transport

Planning for transport compliance

Implementing transport compliance

After completing this module, students will be able to:

Design message routing.

Design transport services.

Design message routing in a perimeter network.

Design and implement transport compliance.

Module 4: Planning and deploying client access

This module explains how to plan for client connectivity and client access in Exchange Server 2016. This module also describes how to implement Microsoft Office Online Server, and the coexistence of SharePoint 2016 with Exchange.

Lessons

Planning for Exchange Server 2016 clients

Planning for client access

Planning and implementing Office Online Server

Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange

Designing external client access

Lab : Planning and deploying client access solutions

Planning and configuring namespaces

Planning and configuring client access services options

Planning and deploying Office Online Server

Planning and implementing reverse proxy

After completing this module, students will be able to:

Plan for Exchange 2016 Server clients.

Plan for client access.

Plan and implement Office Online Server.

Plan and implement SharePoint 2016 and with Exchange Server 2016 coexistence.

Design external client access.

Module 5: Designing and implementing high availability

This module explains how to design and implement a highly available solution for Exchange Server 2016.

Lessons

Planning high availability for Exchange Server 2016

Planning for load balancing

Planning for site resilience

Lab : Designing and implementing site resiliency

Creating a lag database copy

Recovering data from a lagged database copy

Implementing site resilience

Validating site resilience

After completing this module, students will be able to:

Plan high availability for an Exchange Server 2016 deployment.

Plan for load balancing in an Exchange Server 2016 deployment.

Plan for site resilience in an Exchange Server 2016 deployment.

Module 6: Maintaining Exchange Server 2016

This module explains how to maintain Exchange Server 2016 using Managed Availability and Desired State Configuration (DSC).

Lessons

Using Managed Availability to improve high availability

Implementing DSC

Lab : Maintaining Exchange Server 2016

Using Windows PowerShell to investigate and configure Managed Availability

Implementing DSC

After completing this module, students will be able to:

Describe and configure Managed Availability in Exchange Server 2016.

Describe and implement DSC in Exchange Server 2016.

Module 7: Designing messaging security

This module explains how to plan for messaging security and design and implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS) and Azure RMS in an Exchange Server organization.

Lessons

Planning messaging security

Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration

Lab : Designing messaging security

Implementing AD RMS

Integrating AD RMS with Exchange Server

Creating a message transport rule to protect email

Proteccting an email with AD RMS

After completing this module, students will be able to:

Plan messaging security.

Design and implement AD RMS and Azure RMS integration.

Module 8: Designing and implementing message retention

This module explains how to plan for archiving and message retention.

Lessons

Overview of messaging records management and archiving

Designing In-Place Archiving

Designing and implementing message retention

Lab : Designing and implementing message retention

Designing message retention and archiving

Implementing message retention and archiving

After completing this module, students will be able to:

Describe messaging records management and archiving.

Design In-Place Achiving.

Design and implement message retention.

Module 9: Designing messaging compliance

This module explains how to plan for and implement several Exchange features to help minimize data loss and monitor email traffic and content.

Lessons

Designing and implementing data loss prevention

Designing and implementing In-Place Hold

Designing and implementing In-Place eDiscovery

Lab : Designing and implementing messaging compliance

Designing messaging compliance

Implementing data los prevention

Implementing In-Place eDiscovery

Comparing messaging policy and compliance options

After completing this module, students will be able to:

Design and implement data los prevention.

Design and implement In-Place Hold.

Design and implement In-Place eDiscovery.

Module 10: Designing and implementing messaging coexistence

This module explains how to plan and implement federation, design coexistence between Exchange organizations, and design and move mailboxes between different forests and Exchange organizations.

Lessons

Designing and implementing federation

Designing coexistence between Exchange organizations

Designing and implementing cross-forest mailbox moves

Lab : Implementing messaging coexistence

Implementing message-routing coexistence

Migrating user mailboxes

After completing this module, students will be able to:

Design and implement federation.

Design the coexistence between Exchange Server organizations.

Design and implement cross-forest mailbox moves.

Module 11: Upgrading to Exchange Server 2016

This module explains how to plan and implement an upgrade from previous Exchange Server 2013 or Exchange Server versions to Exchange Server 2016.

Lessons

Planning an upgrade from previous Exchange Server versions

Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions

Lab : Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

Documenting the Exchange Server 2013 organization

Deploying Exchange Server 2016

Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

Removing Exchange Server 2013

After completing this module, students will be able to:

Plan an upgrade to Exchange Server 2016.

Implement the upgrade to Exchange Server 2016.

Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment

This module explains how to plan and implement a hybrid deployment for Exchange Server 2016.

Lessons

Basics of a hybrid deployment

Planning and implementing a hybrid deployment

Implementing advanced functionality for hybrid deployments

Lab : Designing the integration with Exchange Online

Designing the integration with Exchange Online

After completing this module, students will be able to:

Describe the basics of a hybrid deployment.

Plan and implement a hybrid deployment.

Implement advanced functionality for hybrid deployments.

This post is also available in: enEnglish (Английски)