MicrosoftOnline курсове

70-741 Networking with Windows Server 2016

70-741 Networking with Windows Server 2016 (70-741 Мрежова администрация в Windows Server 2016)

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC 20741B) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Windows Server 2016 – Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2016, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн/Присъствен курс, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн обучение/присъствен курс
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • достъп до примерни онлайн тестове
 • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Windows или системната администрация; желаещи да се сертифицират за MCSA Windows Server 2016; желаещи да научат Windows Server 2016 и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време.

Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и упражнения по време на онлайн сесията, самостоятелни упражнения и индивидуална консултация).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

Използвайте линка за: Проверка цена/Заявка

Провери цена и се Запиши за онлайн курс!

Провери цена и се Запиши за присъствен курс!

След завършване на курса студентите ще могат да:

 • Планиране и внедряване на IPv4 мрежа.
 • Внедряване на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Внедряване на IPv6.
 • Внедряване на Domain Name System (DNS).
 • Внедряване и управление на  IP address management (IPAM).
 • Планиране за отдалечен достъп.
 • Внедряване на DirectAccess.
 • Внедряване на virtual private networks (VPNs).
 • Внедряване на мрежови услуги за регионални офиси.
 • Конфигуриране на разширени мрежови услуги.
 • Внедряване на Software Defined Networking.

Съдържание на курса:

Module 1: Планиране и внедряване на IPv4 мрежова свързаност

Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри IPv4 адресна схема за нуждите на организацията. Модулът също разяснява и как да се използват фундаменталните мрежови инструменти и техники за конфигуриране, диагностициране и отстраняване на неизправности в IPv4-базирани мрежи.

Уроци

 • Planning IPv4 addressing
 • Configuring an IPv4 host
 • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Lab : Planning an IPv4 network

 • Planning the IPv4 address assignments

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

 • Verifying the IPv4 communication
 • Troubleshooting IPv4

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Plan IPv4 addressing.
 • Configure an IPv4 host.
 • Manage and troubleshoot IPv4 network connectivity.

Module 2: Внедряване на DHCP

Настоящият модул разяснява как да се планира и внедри DHCP за работа в IPv4 базирана мрежова инфраструктура.

Уроци

 • Overview of the DHCP server role
 • Deploying DHCP
 • Managing and troubleshooting DHCP

Lab : Implementing DHCP

 • Planning the DHCP server implementation
 • Implementing the DHCP configuration
 • Validating the DHCP implementation

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Explain the DHCP server role.
 • Deploy DHCP.
 • Manage and troubleshoot DHCP.

Module 3: Внедряване на IPv6

Модулът разяснява как да се внедри IPv6, както и как да се интегрират заедно IPv6 и IPv4 мрежи.

Уроци

 • Overview of IPv6 addressing
 • Configuring an IPv6 host
 • Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
 • Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

 • Reviewing the default IPv6 configuration
 • Implementing DHCPv6
 • Configuring network integration by using ISATAP
 • Configuring native IPv6 connectivity
 • Configuring 6to4 connectivity

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe the features and benefits of IPv6.
 • Configure an IPv6 host.
 • Implement the coexistence between IPv4 and IPv6 networks.
 • Transition from an IPv4 network to an IPv6 network.

Module 4: Внедряване на DNS

Модулът разяснява как да се инсталира, конфигурира и диагностицира за грешки DNS услугата работеща в корпоративна мрежа.

Уроци

 • Implementing DNS servers
 • Configuring zones in DNS
 • Configuring name resolution between DNS zones
 • Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Configuring advanced DNS settings

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

 • Planning DNS name resolution
 • Implementing DNS servers and zones

Lab : Integrating DNS with AD DS

 • Integrating DNS with AD DS

Lab : Configuring advanced DNS settings

 • Configuring DNS policies
 • Validating the DNS implementation
 • Troubleshooting DNS

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Implement DNS servers.
 • Configure zones in DNS.
 • Configure name resolution between DNS zones.
 • Configure DNS integration with AD DS.
 • Configure advanced DNS settings.

Module 5: Внедряване и управление на IPAM

Модулът разяснява как се внедрява и управлява технологията IPAM в Windows Server 2016. Модулът също разяснява как да се използва IPAM за управление на услуги като  DHCP и DNS.

Уроци

 • Overview of IPAM
 • Deploying IPAM
 • Managing IP address spaces by using IPAM

Lab : Implementing IPAM

 • Installing the IPAM Server feature
 • Provisioning the IPAM Server
 • Managing IP address spaces by using IPAM

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe the IPAM functionality and components.
 • Deploy IPAM.
 • Manage IP address spaces by using IPAM.

Module 6: Отдалечен достъп в Windows Server 2016

Модулът разяснява стъпките при планиране за отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 какво и внедряване на Web Application Proxy.

Уроци

 • Overview of remote access
 • Implementing Web Application Proxy

Lab : Implementing Web Application Proxy

 • Implementing Web Application Proxy
 • Validating the Web Application Proxy deployment

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe remote access.
 • Implement Web Application Proxy.

Module 7: Внедряване на DirectAccess

Модулът разявнява внедряване и управление на DirectAccess технологията в Windows Server 2016.

Уроци

 • Overview of DirectAccess
 • Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
 • Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

 • Verifying readiness for a DirectAccess deployment
 • Configuring DirectAccess
 • Validating the DirectAccess deployment

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

 • Preparing the environment for DirectAccess
 • Implementing the advanced DirectAccess infrastructure
 • Validating the DirectAccess deployment

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Explain DirectAccess and how it works.
 • Implement DirectAccess by using the Getting Started Wizard.
 • Implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure.

Module 8: Внедряване на VPN

Модулът разяснява методите за внедряване и управление на отдалечен достъп чрез Windows Server 2016 и използване на VPN технологии.

Уроци

 • Planning VPNs
 • Implementing VPNs

Lab : Implementing a VPN

 • Implementing a VPN
 • Validating the VPN deployment
 • Troubleshooting VPN access

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Plan for a VPN solution.
 • Implement VPNs.

Module 9: Внедряване на мрежова свързаност за отдалечени офиси

Модулът разяснява технологиите за внедряване на услуги за регионални офиси.

Уроци

 • Networking features and considerations for branch offices
 • Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
 • Implementing BranchCache for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices

 • Implementing DFS
 • Validating the deployment

Lab : Implementing BranchCache

 • Implementing BranchCache
 • Validating the deployment

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe the networking features and considerations for branch offices.
 • Implement DFS for branch offices.
 • Implement BranchCache for branch offices.

Module 10: Конфигуриране на комплексни мрежови услуги

Модулът е фокусиран върху внедряване на комплексни морежови инфраструктури.

Уроци

 • Overview of high performance networking features
 • Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

 • Creating and using Hyper-V virtual switches
 • Configuring and using the advanced features of a virtual switch

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe the high performance networking enhancements in Windows Server 2016.
 • Configure the advanced Microsoft Hyper-V networking features.

Module 11: Внедряване на Software Defined Networking

Настоящият модул е фокурсиран върху внедряване на software defined networking.

Уроци

 • Overview of Software Defined Networking
 • Implementing network virtualization
 • Implementing Network Controller

Lab : Deploying Network Controller

 • Preparing to deploy Network Controller
 • Deploying Network Controller

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe Software Defined Networking.
 • Implement network virtualization.
 • Implement Network Controller.

 

This post is also available in: enEnglish (Английски)