Курс AWS Certified Solutions Architect – Associate

350.00

Описание

Официален AWS Курс – Онлайн (Live) Курс AWS Certified Solutions Architect – Associate (Architecting on AWS – ARCH)

Формат на курса: Присъствен Курс или Онлайн, воден от инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в облачните технологии; желаещи да се сертифицират; желаещи да повишат професионалната си квалификация.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 3 работни дни или 24 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, пощенски запис.

За повече информация използвайте формата за контакт.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

Курсовете за AWS се провеждат от сертифициран AWS Instructor, като IT-Training.pro разполага с първия и единствен сертифициран AWS инструктор в България.

Курсът AWS Certified Solutions Architect – Associate е фокусиран към професионалисти, които искат да придобият опит и познания в проектиране на разпределени системи и приложения върху AWS платформата.

Цели на курса:

 • Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS
 • Мигриране на съществуващи системи и приложения към AWS
 • Трансфер на данни към и от AWS
 • Избор на подходящи AWS услуги на база изискванията към бази от данни, изчислителна мощност или сигурност
 • Прилагане на най – добрите AWS архитектурни практики
 • Прогнозиране на разходите в AWS и идентифициране на механизмите за контрол на разходите

Съдържание:

1 Domain 1.0: Designing highly available, cost-efficient, fault-tolerant, scalable systems

1.1 Identify and recognize cloud architecture considerations, such as fundamental components and effective designs.

• How to design cloud services

• Planning and design

• Monitoring and logging

• Familiarity with:

o Best practices for AWS architecture

o Developing to client specifications, including pricing/cost (e.g., on Demand vs. Reserved vs.

Spot; RTO and RPO DR Design)

o Architectural trade-off decisions (e.g., high availability vs. cost, Amazon Relational Database

Service (RDS) vs. installing your own database on Amazon Elastic Compute Cloud (EC2))

o Hybrid IT architectures (e.g., Direct Connect, Storage Gateway, VPC, Directory Services)

o Elasticity and scalability (e.g., Auto Scaling, SQS, ELB, CloudFront)

2 Domain 2.0: Implementation/Deployment

2.1 Identify the appropriate techniques and methods using Amazon EC2, Amazon S3, AWS Elastic

Beanstalk, AWS CloudFormation, AWS OpsWorks, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), and AWS

Identity and Access Management (IAM) to code and implement a cloud solution.

• Configure an Amazon Machine Image (AMI)

• Operate and extend service management in a hybrid IT architecture

• Configure services to support compliance requirements in the cloud

• Launch instances across the AWS global infrastructure

• Configure IAM policies and best practices

3 Domain 3.0: Data Security

3.1 Recognize and implement secure practices for optimum cloud deployment and maintenance.

• AWS shared responsibility model

• AWS platform compliance

• AWS security attributes (customer workloads down to physical layer)

• AWS administration and security services

• AWS Identity and Access Management (IAM)

• Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

• AWS CloudTrail

• Ingress vs. egress filtering, and which AWS services and features fit

• “Core” Amazon EC2 and S3 security feature sets

• Incorporating common conventional security products (Firewall, VPN)

• Design patterns

• DoS mitigation

• Encryption solutions (e.g., key services)

• Complex access controls (building sophisticated security groups, ACLs, etc.)

• Amazon CloudWatch for the security architect

• Trusted Advisor

• CloudWatch Logs

3.2 Recognize critical disaster recovery techniques and their implementation.

• Disaster recovery

o Recovery time objective

o Recovery point objective

o Amazon Elastic Block Store

• AWS Import/Export

• AWS Storage Gateway

• Amazon Route53

• Validation of data recovery method

4 Domain 4.0: Troubleshooting

• General troubleshooting information and questions