Курс Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator v5.0

150.00150.00

Изчистване

Описание

Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator v5.0

IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

Курсът и съдържанието му са обновени съгласно верия 5.0 на изпитната програма за LPIC-1.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, провежда се в реално време от сертифициран инструктор. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-1, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн  или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: junior Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-1; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 5работни дни или 40 уч.ч. обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта (Visa/Maestro/Mastercard).

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

 
Съдържание:

Topic 101: System Architecture

101.1 Determine and configure hardware settings

Ключови умения и знания:

 • Tools and utilities to list various hardware information (e.g. lsusb, lspci, etc.)
 • Tools and utilities to manipulate USB devices
 • Conceptual understanding of sysfs, udev, dbus
 • The following is a partial list of the used files, terms and utilities: /sys/, /proc/, /dev/, modprobe, lsmod, lspci, lsusb

101.2 Boot the system

Ключови умения и знания:

 • Provide common commands to the boot loader and options to the kernel at boot time
 • Demonstrate knowledge of the boot sequence from BIOS to boot completion
 • Understanding of SysVinit and systemd
 • Awareness of Upstart
 • Check boot events in the log files
 • Terms and Utilities: dmesg, BIOS, bootloader, kernel, initramfs, init, SysVinit, systemd

101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

Ключови умения и знания:

 • Set the default runlevel or boot target
 • Change between runlevels / boot targets including single user mode
 • Shutdown and reboot from the command line
 • Alert users before switching runlevels / boot targets or other major system events
 • Properly terminate processes
 • Terms and Utilities: /etc/inittab, shutdown, init, /etc/init.d/,telinit, systemd, systemctl, /etc/systemd/, /usr/lib/systemd/, wall

Topic 102: Linux Installation and Package Management

102.1 Design hard disk layout

Ключови умения и знания:

 • Allocate filesystems and swap space to separate partitions or disks
 • Tailor the design to the intended use of the system
 • Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture requirements for booting
 • Knowledge of basic features of LVM
 • Terms and Utilities: / (root) filesystem, /var filesystem, /home filesystem, /boot filesystem, swap space, mount points, partitions

102.2 Install a boot manager

Ключови умения и знания:

 • Providing alternative boot locations and backup boot options
 • Install and configure a boot loader such as GRUB Legacy
 • Perform basic configuration changes for GRUB 2
 • Interact with the boot loader
 • The following is a partial list of the used files, terms and utilities: menu.lst, grub.cfg and grub.conf, grub-install, grub-mkconfig, MBR

102.3 Manage shared libraries

Ключови умения и знания:

 • Identify shared libraries
 • Identify the typical locations of system libraries
 • Load shared libraries
 • Terms and Utilities: ldd, ldconfig, /etc/ld.so.conf, LD_LIBRARY_PATH

102.4 Use Debian package management

Ключови умения и знания:

 • Install, upgrade and uninstall Debian binary packages
 • Find packages containing specific files or libraries which may or may not be installed
 • Obtain package information like version, content, dependencies, package integrity and installation status (whether or not the package is installed)
 • Terms and Utilities: /etc/apt/sources.list, dpkg, dpkg-reconfigure, apt-get, apt-cache, aptitude

102.5 Use RPM and YUM package management

Ключови умения и знания:

 • Install, re-install, upgrade and remove packages using RPM and YUM
 • Obtain information on RPM packages such as version, status, dependencies, integrity and signatures
 • Determine what files a package provides, as well as find which package a specific file comes from
 • Terms and Utilities: rpm, rpm2cpio, /etc/yum.conf, /etc/yum.repos.d/, yum, yumdownloader

Topic 103: GNU and Unix Commands

103.1 Work on the command line

Ключови умения и знания:

 • Use single shell commands and one line command sequences to perform basic tasks on the command line
 • Use and modify the shell environment including defining, referencing and exporting environment variables
 • Use and edit command history
 • Invoke commands inside and outside the defined path
 • Terms and Utilities: bash, echo, env, export, pwd, set, unset, man, uname, history, .bash_history

103.2 Process text streams using filters

Ключови умения и знания:

 • Send text files and output streams through text utility filters to modify the output using standard UNIX commands found in the GNU textutils package
 • Terms and Utilities: cat, cut, expand,fmt, head, join, less, nl, od, paste, pr, sed, sort, split, tail, tr, unexpand, uniq, wc

103.3 Perform basic file management

Ключови умения и знания:

 • Copy, move and remove files and directories individually
 • Copy multiple files and directories recursively
 • Remove files and directories recursively
 • Use simple and advanced wildcard specifications in commands
 • Using find to locate and act on files based on type, size, or time
 • Usage of tar, cpio and dd
 • Terms and Utilities: cp, find, mkdir, mv, ls, rm, rmdir, touch, tar, cpio, dd, file, gzip, gunzip, bzip2, xz, file, globbing

103.4 Use streams, pipes and redirects

Ключови умения и знания:

 • Redirecting standard input, standard output and standard error
 • Pipe the output of one command to the input of another command
 • Use the output of one command as arguments to another command
 • Send output to both stdout and a file
 • Terms and Utilities: tee, xargs

103.5 Create, monitor and kill processes

Ключови умения и знания:

 • Run jobs in the foreground and background
 • Signal a program to continue running after logout
 • Monitor active processes
 • Select and sort processes for display
 • Send signals to processes
 • Terms and Utilities: &, bg, fg, jobs, kill, nohup, ps, top, free, uptime, pgrep, pkill, killall, screen

103.6 Modify process execution priorities

Ключови умения и знания:

 • Know the default priority of a job that is created
 • Run a program with higher or lower priority than the default
 • Change the priority of a running process
 • Terms and Utilities: nice, ps, renice, top

103.7 Search text files using regular expressions

Ключови умения и знания:

 • Create simple regular expressions containing several notational elements
 • Use regular expression tools to perform searches through a filesystem or file content
 • Terms and Utilities: grep, egrep, fgrep, sed, regex(7)

103.8 Perform basic file editing operations using vi

Ключови умения и знания:

 • Navigate a document using vi
 • Use basic vi modes
 • Insert, edit, delete, copy and find text
 • Terms and Utilities: vi, /, ?, h,j,k,l, i, o, a, c, d, p, y, dd, yy, ZZ, :w!, :q!, :e!

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

104.1 Create partitions and filesystems

Ключови умения и знания:

 • Manage MBR partition tables
 • Use various mkfs commands to create various filesystems such as:
 • ext2/ext3/ext4
 • XFS
 • VFAT
 • Awareness of ReiserFS and Btrfs
 • Basic knowledge of gdisk and parted with GPT
 • Terms and Utilities: fdisk, gdisk, parted, mkfs, mkswap

104.2 Maintain the integrity of filesystems

Ключови умения и знания:

 • Verify the integrity of filesystems
 • Monitor free space and inodes
 • Repair simple filesystem problems
 • Terms and Utilities: du, df, fsck, e2fsck, mke2fs, debugfs, dumpe2fs, tune2fs, XFS tools (such as xfs_metadump and xfs_info)

104.3 Control mounting and unmounting of filesystems

Ключови умения и знания:

 • Manually mount and unmount filesystems
 • Configure filesystem mounting on bootup
 • Configure user mountable removable filesystems
 • Terms and Utilities: /etc/fstab, /media/, mount, umount

104.4 Manage disk quotas

Ключови умения и знания:

 • Set up a disk quota for a filesystem
 • Edit, check and generate user quota reports
 • Terms and Utilities: quota, edquota, repquota, quotaon

104.5 Manage file permissions and ownership

Ключови умения и знания:

 • Manage access permissions on regular and special files as well as directories
 • Use access modes such as suid, sgid and the sticky bit to maintain security
 • Know how to change the file creation mask
 • Use the group field to grant file access to group members
 • Terms and Utilities: chmod, umask, chown, chgrp

104.6 Create and change hard and symbolic links

Ключови умения и знания:

 • Create links
 • Identify hard and/or soft links
 • Copying versus linking files
 • Use links to support system administration tasks
 • Terms and Utilities: ln, ls

104.7 Find system files and place files in the correct location

Ключови умения и знания:

 • Understand the correct locations of files under the FHS
 • Find files and commands on a Linux system
 • Know the location and purpose of important file and directories as defined in the FHS
 • Terms and Utilities: find, locate, updatedb, whereis, which, type, /etc/updatedb.conf

Допълнителна информация

Език

,

Формат

онлайн (отдалечен) live, присъствен

График

5 дни (пон-пет 9:00 – 17:00) х 8 уч.ч, 8 сесии (вто/чет 19:00 – 23:00)х5 уч.ч, 8 сесии (пон/сря 19:00 – 23:00)x 5 уч.ч, 8 сесии (съб/нед 10:00 – 14:00) x 5 уч.ч, 8 сесии (съб/нед 14:00 – 18:00) х 5 уч.ч, 8 сесии (съб/нед 18:00 – 22:00) х 5 уч.ч