Описание

Курс: Microsoft Official Course 77-727 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Excel 2016 Core

Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • Присъствено обучение
  • Упражнения към всеки модул
  • Книги и учебни материали
  • Опция за примерни тестове

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 2 дни, 16 уч.ч. обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Create and manage worksheets and workbooks

Create worksheets and workbooks

Create a workbook, import data from a delimited text file, add a worksheet to an existing workbook, copy and move a worksheet

Navigate in worksheets and workbooks

Search for data within a workbook; navigate to a named cell, range, or workbook element; insert and remove hyperlinks

Format worksheets and workbooks

Change worksheet tab color, rename a worksheet, change worksheet order, modify page setup, insert and delete columns or rows, change workbook themes, adjust row height and column width, insert headers and footers

Customize options and views for worksheets and workbooks

Hide or unhide worksheets, hide or unhide columns and rows, customize the Quick Access Toolbar, change workbook views, change window views, modify document properties, change magnification by using zoom tools, display formulas

Configure worksheets and workbooks for distribution

Set a print area, save workbooks in alternative file formats, print all or part of a workbook, set print scaling, display repeating row and column titles on multipage worksheets, inspect a workbook for hidden properties or personal information, inspect a workbook for accessibility issues, inspect a workbook for compatibility issues

Manage data cells and ranges

Insert data in cells and ranges

Replace data; cut, copy, or paste data; paste data by using special paste options; fill cells by using Auto Fill; insert and delete cells

Format cells and ranges

Merge cells, modify cell alignment and indentation, format cells by using Format Painter, wrap text within cells, apply number formats, apply cell formats, apply cell styles

Summarize and organize data

Insert sparklines, outline data, insert subtotals, apply conditional formatting

Create tables

Create and manage tables

Create an Excel table from a cell range, convert a table to a cell range, add or remove table rows and columns

Manage table styles and options

Apply styles to tables, configure table style options, insert total rows

Filter and sort a table

Filter records, sort data by multiple columns, change sort order, remove duplicate records

Perform operations with formulas and functions (10-15%)

Summarize data by using functions

Insert references, perform calculations by using the SUM function, perform calculations by using MIN and MAX functions, perform calculations by using the COUNT function, perform calculations by using the AVERAGE function

Perform conditional operations by using functions

Perform logical operations by using the IF function, perform logical operations by using the SUMIF function, perform logical operations by using the AVERAGEIF function, perform statistical operations by using the COUNTIF function

Format and modify text by using functions

Format text by using RIGHT, LEFT, and MID functions; format text by using UPPER, LOWER, and PROPER functions; format text by using the CONCATENATE function

Create charts and objects

Create charts

Create a new chart, add additional data series, switch between rows and columns in source data, analyze data by using Quick Analysis

Format graphic elements

Resize charts, add and modify chart elements, apply chart layouts and styles, move charts to a chart sheet

Insert and format objects

Insert text boxes and shapes, insert images, modify object properties, add alternative text to objects for accessibility