Курс Microsoft 77-728 MOS: Microsoft Office Excel 2016 Expert

  150.00

  Описание

  Курс: Microsoft Official Course 77-728 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Excel 2016 Expert –

  Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights

  Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая

  Език на курса: български (английски е наличен като опция).

  Метериали: в електронен формат, включени в цената.

  Пакет от услуги включени към курса:

  • Присъствено обучение
  • Упражнения към всеки модул
  • Книги и учебни материали
  • Опция за примерни тестове

  График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

  Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

  Продължителност на курса: 2 дни, 16 уч.ч. обучение (теория и практика).

  Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

  Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

  Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

  Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

  След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

  Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

  IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

  Manage workbook options and settings

  Manage workbooks

  Save a workbook as a template, copy macros between workbooks, reference data in another workbook, reference data by using structured references, enable macros in a workbook, display hidden ribbon tabs

  Manage workbook review

  Restrict editing, protect a worksheet, configure formula calculation options, protect workbook structure, manage workbook versions, encrypt a workbook with a password

  Apply custom data formats and layouts

  Apply custom data formats and validation

  Create custom number formats, populate cells by using advanced Fill Series options, configure data validation

  Apply advanced conditional formatting and filtering

  Create custom conditional formatting rules, create conditional formatting rules that use formulas, manage conditional formatting rules

  Create and modify custom workbook elements

  Create custom color formats, create and modify cell styles, create and modify custom themes, create and modify simple macros, insert and configure form controls

  Prepare a workbook for internationalization

  Display data in multiple international formats, apply international currency formats, manage multiple options for +Body and +Heading fonts

  Create advanced formulas

  Apply functions in formulas

  Perform logical operations by using AND, OR, and NOT functions; perform logical operations by using nested functions; perform statistical operations by using SUMIFS, AVERAGEIFS, and COUNTIFS functions

  Look up data by using functions

  Look up data by using the VLOOKUP function, look up data by using the HLOOKUP function, look up data by using the MATCH function, look up data by using the INDEX function

  Apply advanced date and time functions

  Reference the date and time by using the NOW and TODAY functions, serialize numbers by using date and time functions

  Perform data analysis and business intelligence

  Reference the date and time by using the NOW and TODAY functions; import, transform, combine, display, and connect to data; consolidate data; perform what-if analysis by using Goal Seek and Scenario Manager; use cube functions to get data out of the Excel data model; calculate data by using financial functions

  Troubleshoot formulas

  Trace precedence and dependence, monitor cells and formulas by using the Watch Window, validate formulas by using error checking rules, evaluate formulas

  Define named ranges and objects

  Name cells, name data ranges, name tables, manage named ranges and objects

  Create advanced charts and tables

  Create advanced charts

  Add trendlines to charts, create dual-axis charts, save a chart as a template

  Create and manage PivotTables

  Create PivotTables, modify field selections and options, create slicers, group PivotTable data, reference data in a PivotTable by using the GETPIVOTDATA function, add calculated fields, format data

  Create and manage PivotCharts

  Create PivotCharts, manipulate options in existing PivotCharts, apply styles to PivotCharts, drill down into PivotChart details