Описание

Курс: Microsoft Official Course 77-730 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Office Access 2016

Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • Присъствено обучение
  • Упражнения към всеки модул
  • Книги и учебни материали
  • Опция за примерни тестове

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 2 дни, 16 уч.ч. обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Create and manage a database

Create and modify databases

Create a blank desktop database, create a database from a template, create a database by using Import objects or data from other sources, delete database objects

Manage relationships and keys

Create and modify relationships, set the primary key, enforce referential integrity, set foreign keys, view relationships

Navigate through a database

Navigate specific records, create and modify a navigation form, set a form as the startup option, display objects in the Navigation Pane, change views of objects

Protect and maintain databases

Compact a database, repair a database, back up a database, split a database, encrypt a database with a password, recover data from backup

Print and export data

Print reports, print records, save a database as a template, export objects to alternative formats

Build tables

Create tables

Create a table, import data into tables, create linked tables from external sources, import tables from other databases, create a table from a template with application parts

Manage tables

Hide fields in tables, add total rows, add table descriptions, rename tables

Manage records in tables

Update records, add records, delete records, append records from external data, find and replace data, sort records, filter records

Create and modify fields

Add fields to tables, add validation rules to fields, change field captions, change field sizes, change field data types, configure fields to auto-increment, set default values, using input masks, delete fields

Create queries

Create a query

Run a query, create a crosstab query, create a parameter query, create an action query, create a multi-table query, save a query

Modify a query

Rename a query, add fields, remove fields, hide fields, sort data within queries, format fields within queries

Create calculated fields and grouping within queries

Add calculated fields, set filtering criteria, group and summarize data, group data by using comparison operators, group data by using arithmetic and logical operators

Create forms

Create a form

Create a form, create a form from a template with application parts, save a form

Configure form controls

Move form controls, add form controls, modify data sources, remove form controls, set form control properties, manage labels, add sub-forms

Format a form

Modify tab order, configure Print settings, sort records by form field, apply a theme, control form positioning, insert backgrounds, insert headers and footers, insert images

Create reports

Create a report

Create a report based on the query or table, create a report in Design view, create a report by using a wizard

Configure report controls

Group and sort fields, modify data sources, add report controls, add and modify labels

Format a report

Format a report into multiple columns, add calculated fields, control report positioning, format report elements, change report orientation, insert header and footer information, insert images, apply a theme