Описание

Курс: Microsoft Official Course 77-731 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Outlook 2016

Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • Присъствено обучение
  • Упражнения към всеки модул
  • Книги и учебни материали
  • Опция за примерни тестове

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 2 дни, 16 уч.ч. обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

Manage the Outlook environment for productivity

Customize settings

Customize reply messages, change text formats for all outgoing messages, customize the Navigation Pane, configure reviews, manage multiple accounts, add an account

Print and save information

Print message, calendar, contact, or task information; save message attachments; preview attachments; save messages in alternate formats; export messages to a data file

Perform search operations in Outlook

Create new search folders; search for items in messages, tasks, contacts, or calendars; search by using advanced find; search by folder

Manage messages

Configure mail settings

Set fonts for new messages and responses; create, assign, and modify signatures; create and manage rules; create automatic replies; create messages by using Quick Parts; configure Junk Email and Clutter settings

Create messages

Create a message; add or remove message attachments; add cc and bcc to messages; add tracking and voting options; forward and reply to messages; request a delivery or read receipt; redirect replies; flag outgoing messages for follow up, importance, and sensitivity; recall a message

Format a message

Format text, insert hyperlinks, apply themes and styles, insert messages, add a signature to specific messages

Organize and manage messages

Sort messages, move messages between folders, add new local folders, apply categories, clean up messages, mark a message as read or unread, flag received messages, ignore messages, sort messages by conversation, delete messages, automate repetitive tasks by using Quick Steps, configure basic Auto Archive settings, delegate access

Manage schedules

Create and manage calendars

Create and add calendars, adjust viewing details for calendars, modify calendar time zones, delete calendars, set calendar work times, manage multiple calendars, manage calendar groups, display multiple calendars, share calendars

Create appointments, meetings, and events

Create calendar items, create recurring calendar items, cancel calendar items, create calendar items from messages, set calendar item times, set up meetings by using the scheduling assistant, set free or busy status for calendar items, schedule resources, set up meeting location by using Room Finder

Organize and manage appointments, meetings, and events

Set calendar item importance, forward calendar items, configure reminders, add participants, respond to invitations, update individual or recurring calendar items, share meeting notes, categorize calendar items

Create and manage notes and tasks

Create and manage tasks, create and organize notes

Manage contacts and groups

Create and manage contacts

Create a new contact, delete contacts, import contacts from external sources, edit contact information, attach an image to a contact, add tags to contacts, share contacts, create and manage address books

Create and manage contact groups

Create new contact groups, add contacts to existing contact groups, add notes to a contact group, update contacts within contact groups, delete contact groups, delete contact group members