Курс Linux Foundation – Linux for System Engineers (LFS311)

  990.00

  Описание

  Формат на курса: Онлайн (отдалечен) или Присъствен, воден от сертифициран инструктор

  Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията.

  • Пакет от услуги включени към курса:
  • онлайн или присъствено обучение
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали

  Език на курса: български (английски е наличен като опция)

  Метериали: в електронен формат, включени в цената, неограничен достъп след края на курса.

  Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

  Продължителност на курса: 4 работни дни или 32 уч.ч. обучение (теория и практика) в извънработно време.

  Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

  Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

  Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

  След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

  Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

  The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience is fierce. Whether you’re looking for expert test prep for the Linux Foundation Certified Engineer certification, need training to help transition to Linux from other platforms, or you’re just brushing up on these vital admin and networking skills, this course will teach you what you need to know.

  Course Outline

  1. Introduction
   • Linux Foundation
   • Linux Foundation Training
   • Linux Foundation Certifications
   • Laboratory Exercises, Solutions and Resources
   • E-Learning Course: LFS211
   • Distribution Details
   • Labs
  2. Linux Networking Concepts and Review
   • OSI Model Introduction and Upper Layers
   • OSI Model Transport Layer
   • OSI Model Network Layer
   • OSI Model Lower Layers
   • Network Topology
   • Domain Name System
   • System Services
   • Managing System Services
   • Labs
  3. Network Configuration
   • Runtime Network Configuration
   • Boot Time Network Configuration
   • DNS Client
   • Intro to OpenVPN
   • Labs
  4. Network Troubleshooting and Monitoring
   • Network Troubleshooting
   • Client-Side Troubleshooting
   • Server-Side Troubleshooting
   • Network Monitoring
   • Labs
  5. Remote Access
   • Remote Access History
   • Intro to Cryptography
   • Secure Remote Access
   • Remote Graphics
   • Labs
  6. Domain Name Service
   • Overview Of DNS
   • BIND (named) Server
   • BIND Zone Configuration
   • Labs
  7. HTTP Servers
   • Apache
   • Apache Configuration
   • Apache Virtual Hosts
   • Apache Security
   • Labs
  8. Advanced HTTP Servers
   • Mod Rewrite
   • Mod Alias
   • Mod Status
   • Mod Include
   • Mod Perl
   • Performance Considerations
   • Labs
  9. Email Servers
   • Email Overview
   • Postfix
   • Dovecot
   • Labs
  10. File Sharing
   • FTP
   • vsftpd
   • rsync
   • SSH Based Protocols
   • Other Protocols
   • Labs
  11. Advanced Networking
   • Routing
   • VLANs
   • DHCP
   • NTP
   • Labs
  12. HTTP Caching
   • Overview
   • Squid Configuration
   • Labs
  13. Network File Systems
   • NFS
   • SMB/CIFS
   • Other Network File Systems
   • Mounting Network File Systems
   • Labs
  14. Introduction to Network Security
   • Security Concepts
   • Security Practices
   • Security Tools
   • Labs
  15. Firewalls
   • TCP Wrappers
   • netfilter Concepts
   • Iptables Command
   • Managing IPtables
   • Advanced Firewalls
   • Network Address Translation
   • Labs
  16. High Availability
   • Overview
   • DRBD
   • Labs
  17. Database
   • Introduction
   • Database Management Systems
   • Structured Query Language (SQL)
   • Labs
  18. System log
   • Overview
   • Remote Logging: Client
   • Remote Logging: Server
   • Labs
  19. Package Management
   • Installing from Source
   • Package Management
   • Packaging System Benefits
   • Main Package Management Systems
   • Role of Linux Distributions
   • Building RPM Packages
   • RPM Spec File Sections
   • RPM Spec File Example
   • Building Debian Packages
   • Labs