Microsoft

Курс Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator

Курс Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator
Официален Курс (MOC) Microsoft AZ-103 Microsoft Azure Administrator Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за...
Read more

AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions

Официален Microsoft Курс (MOC) AZ-400 Microsoft AZ-301 Microsoft Azure DevOps Solutions Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е...
Read more

Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Курс Microsoft AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за AZ-900...
Read more

Курс Microsoft 70-339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016

  Формат на курса: Онлайн/Присъствен, воден от инструктор, класна стая Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в електронен формат, включени в цената. Пакет от услуги...
Read more

Курс Microsoft MS-100.01 Office 365 Management

Microsoft Official Course MS-100T01-A: Office 365 Management Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране...
Read more

MOS: 77-727 Microsoft Office Excel 2016 Core

  Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-727 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Excel 2016 Core   Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая Език на курса:...
Read more

MOS: 77-725 Microsoft Office Word 2016 Core

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-725 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Word 2016 Core IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори...
Read more

MOS: 77-731 Microsoft Outlook 2016

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-731 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Outlook 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията...
Read more

MOS: 77-730 Microsoft Office Access 2016

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-730 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Office Access 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на...
Read more