Microsoft Office Specialist (MOS) Expert

MOS: 77-729 Microsoft Office PowerPoint 2016

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-729 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на...
Read more

MOS: 77-728 Microsoft Office Excel 2016 Expert

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-728 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Excel 2016 Expert – Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този...
Read more

MOS: 77-726 Microsoft Office Word 2016 Expert

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-726 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Word 2016 Expert –  Word 2016 Expert: Creating Documents for Effective Communication IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на...
Read more