MOS: 77-731 Microsoft Outlook 2016

Posted Posted in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Office Specialist (MOS) Master, Каталог, Приъствен курс

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-731 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Outlook 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая Език на курса: български (английски е наличен […]

MOS: 77-730 Microsoft Office Access 2016

Posted Posted in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Office Specialist (MOS) Master, Приъствен курс

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-730 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Office Access 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая Език на курса: български (английски е […]

MOS: 77-729 Microsoft Office PowerPoint 2016

Posted Posted in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Office Specialist (MOS) Expert, Microsoft Office Specialist (MOS) Master, Каталог, Приъствен курс

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-729 Microsoft Office Specialist MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Присъствен, воден от инструктор, класна стая Език на курса: български (английски е […]

MOS: 77-728 Microsoft Office Excel 2016 Expert

Posted Posted in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Office Specialist (MOS) Expert, Microsoft Office Specialist (MOS) Master, Каталог, Приъствен курс

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-728 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Excel 2016 Expert – Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Присъствен, воден от […]

MOS: 77-726 Microsoft Office Word 2016 Expert

Posted Posted in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Office Specialist (MOS) Expert, Microsoft Office Specialist (MOS) Master, Приъствен курс

Присъствен Курс: Microsoft Official Course 77-726 Microsoft Office Specialist (MOS): Microsoft Office Word 2016 Expert –  Word 2016 Expert: Creating Documents for Effective Communication IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Присъствен, воден […]