CompTIA C​SA+ CS0-001

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA C​SA+ CS0-001 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: в […]

CompTIA Mobility+ MB0-001

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA Mobility+ MB0-001 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: в […]

CompTIA CTT+ TK0-201, TK0-202 & TK0-203

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA CTT+ TK0-201, TK0-202 & TK0-203 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като […]

CompTIA Security+ SY0-501

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Курс CompTIA Security+ SY0-501 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: в електронен […]

CompTIA Cloud Essentials CLO-001

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA Cloud Essentials EXAM CLO-001 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) […]

CompTIA Server+ SK0-004

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA Server+ Certification Exam SK0-004 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) […]

CompTIA Linux+ LX0-104

Posted Posted in Comptia Online Training, LPI Linux, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA Linux+ Certification Exam 1 LX0-104 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като […]

CompTIA Linux+ LX0-103

Posted Posted in Comptia Online Training, LPI Linux, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA Linux+ Certification Exam 1 LX0-103 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като […]

CompTIA A+ 220-902

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс CompTIA A+ EXAM 220-902 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: […]

CompTIA A+ 220-901

Posted Posted in Comptia Online Training, Online курсове

Онлайн Курс  CompTIA A+ EXAM  220-901 Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Цел на курса: Подготовка за сертификат, повишаване на квалификацията. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение достъп до виртуален лаб книги и учебни материали достъп до онлайн тестове Език на курса: български (английски е наличен като опция) Метериали: […]