VCAP6-NV

VMware Certified Advanced Professional 6 — Network Virtualization Deployment

сертифициране VCAP6-NV Deploy потвърждава, че знаете как да се мобилизират и да се оптимизира VMware NSX среди. Това доказва, че имате необходимите знания и умения, за да се наберат най-добри практики, за да се осигури мащабируема и надеждна виртуализирана мрежа за вашата организация.