Събития

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180
Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180
Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180
Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180
Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180

Recurring

Изпит ISQTB (International Software Testing Qualifications Board)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

Сертификационен изпит - онлайн или присъствено. регистрацията става само с предварително закупен ваучер. https://www.it-training.pro/catalog/vaucher-za-izpit-istqb/ Изпита е за всички сертификационни нива […]

Е180