Virtual LabWindows Server 2016

Lab Microsoft MOC 70-740 Installing Windows Server 2016


Сигнатура: Лаб Microsoft MOC 70-740 Installing Windows Server 2016

IT-Training предоставя онлайн достъп до лабораторна среда за упражнения и подготовка.

Достъпа е възможен от компютър, лаптоп, смарт телефон или таблет.

Лабораторната среда е изцяло базирана и съобразена с темите на курса, необходимите практически умения и уражнения.

Включено в цената е неограничен достъп до лабораторната среда за включения период от време,

материали за провеждане на упражненията, инструкции, детайлни стъпки.

Разполагате с комплект от Windows Server 2016, Windows 10 машини, интегрирани за работа в лабораторната среда.

Помощ от ментор при провеждане на упражненията.

Цената включва достъп до средата в продължение на 7 дни.

Ако желаете по – дълъг период, моля направете повторна поръчка или добавете по – голям брой при поръчката.

За всяка допълнителна поръчка получавате 10% отстъпка от цената.

Цената на курса може да се провери в нашия онлайн каталог. Кликнете тук за Проверка на цена и заявка за участие

Запиши се!

Съдържание на лаб задачите:

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
Lab : Installing and configuring Nano Server
Implementing Nano Server
Completing post-installation tasks on the Nano Server
Performing remote management
After completing this module, students will be able to:
Choose the appropriate version of the Windows Server operating system, and describe the installation options and new features of Windows Server 2016.
Prepare and install Nano Server and Server Core.
Consider whether an upgrade or migration is the best approach, and use tools to help determine upgrade or migration suitability.
Migrate server roles and workloads within a domain and across domains or forests.
Choose an activation model based on your environment characteristics.
Module 2: Configuring local storage
Lab : Managing disks and volumes in Windows Server 2016
Creating and Managing virtual hard disks by using Windows PowerShell
Converting virtual hard disks from .vhd to .vhdx
Resizing a volume
After completing this module, students will be able to:
Manage disks in Windows Server 2016.
Manage volumes in Windows Server 2016.
Module 3: Implementing enterprise storage solutions
Lab : Planning and configuring storage technologies and components
Planning storage requirements
Configuring iSCSI storage
Configuring and managing the share infrastructure
After completing this module, students will be able to:
Describe DAS, NAS, and SANs, and the usage scenarios for each topology.
Compare Fibre Channel, FCoE, an iSCSI target and initiator.Describe iSNS, MPIO, data center bridging, and Windows Storage Server 2016 (two versions—Workgroup and Standard).
Configure server message block (SMB) and network file system (NFS) shares by using Server Manager and Windows PowerShell.

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Lab : Implementing Storage Spaces
Creating a storage space
Enabling and configuring storage tiering
Lab : Implementing Data Deduplication
Installing Data Deduplication
Configuring Data Deduplication
After completing this module, students will be able to:
Implement Storage Spaces as an enterprise storage solution.
Manage Storage Spaces by using Server Manager and Windows PowerShell.
Implement Data Deduplication.
Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
Lab : Installing and configuring Hyper-V
Installing the Hyper-V server role
Configuring Hyper-V settings
Creating and configuring a virtual machine
Managing a virtual machine by using PowerShell Direct
After completing this module, students will be able to:
Describe Hyper-V and virtualization.
Prepare to install the Hyper-V role.
Configure storage on Hyper-V host servers.
Configure networking on Hyper-V host servers.
Configure Hyper-V virtual machines.
Move virtual machines from one host to another host, using PowerShell Direct to manage a virtual machine, and manage miscellaneous virtual machine settings.
Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
Lab : Installing and configuring containers
Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
Installing and configuring Windows Server containers by using Docker
After completing this module, students will be able to:
Explain the purpose of Windows Server and Hyper-V containers.
Deploy and manage Windows Server and Hyper-V containers.
Install, configure, and manage containers.
Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution
Determining the appropriate high availability and disaster recovery solution
Implementing storage migration
Implementing Hyper-V Replica
After completing this module, students will be able to:
Describe high availability, business continuity, and disaster recovery.
Plan for high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines.
Back up and restore Hyper-V hosts, virtual machines, Active Directory Domain Services (AD DS), and file and web servers by using Windows Server Backup.
Describe Windows Server 2016 high availability with failover clustering.
Module 8: Implementing and managing failover clustering
Lab : Implementing a failover cluster
Creating a failover cluster
Verifying quorum settings and adding a node
Lab : Managing a failover cluster
Evicting a node and verifying quorum settings
Changing the quorum from Disk Witness to File Share Witness, and defining node voting
Adding and removing disks from the cluster
After completing this module, students will be able to:
Describe the requirements and infrastructure considerations for a failover cluster.
Create and configure a new failover cluster.
Monitor and maintain failover clusters.
Troubleshoot failover clusters by using various tools such as Performance Monitor, Event Viewer, and Windows PowerShell.
Configure and implement a stretch cluster.
Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
Lab : Implementing failover clustering with Hyper-V
Configuring a failover cluster for Hyper-V
Configuring a highly available virtual machine
After completing this module, students will be able to:
Explain the integration of Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering.
Implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters.
Describe and configure network health protection.
Module 10: Implementing Network Load Balancing
Lab : Implementing an NLB cluster
Implementing an NLB cluster
Configuring and managing the NLB cluster
Validating high availability for the NLB cluster
After completing this module, students will be able to:
Describe NLB and how it works.
Configure an NLB cluster.
Describe the considerations for implementing NLB.
Module 11: Creating and managing deployment images
Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016
Installing and configuring MDT
Creating and deploying an image
After completing this module, students will be able to:
Explain the purpose of deployment images and the tools that you use to deploy and maintain them.
Implement and manage deployment images by using MDT.
Evaluate their organization’s requirements for server virtualization.
Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
Lab : Implementing WSUS and deploying updates
Implementing WSUS
Configuring update settings
Approving and deploying an update by using WSUS
Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016
Establishing a performance baseline
Identifying the source of a performance problem
Viewing and configuring centralized event logs
After completing this module, students will be able to:
Describe the purpose of Windows Server Update Services (WSUS) and the requirements to implement WSUS.
Manage the update process with WSUS.
Describe the purpose and benefits of PowerShell DSC.
Describe the monitoring tools available in Windows Server 2016.
Describe how to use Performance Monitor.
Describe how to manage event logs.

This post is also available in: enEnglish (Английски)