Virtual LabWindows Server 2016

Lab Microsoft MOC 70-741 Networking with Windows Server 2016

Сигнатура: Lab Microsoft MOC 70-741 Networking with Windows Server 2016

IT-Training предоставя онлайн достъп до лабораторна среда за упражнения и подготовка.

Достъпа е възможен от компютър, лаптоп, смарт телефон или таблет.

Лабораторната среда е изцяло базирана и съобразена с темите на курса, необходимите практически умения и уражнения.

Включено в цената е неограничен достъп до лабораторната среда за включения период от време,

материали за провеждане на упражненията, инструкции, детайлни стъпки.

Разполагате с комплект от Windows Server 2016, Windows 10 машини, интегрирани за работа в лабораторната среда.

Помощ от ментор при провеждане на упражненията.

Цената включва достъп до средата в продължение на 7 дни.

Ако желаете по – дълъг период, моля направете повторна поръчка или добавете по – голям брой при поръчката.

Цената на курса може да се провери в нашия онлайн каталог. Кликнете тук за Проверка на цена и заявка за участие

Запиши се!

За всяка допълнителна поръчка получавате 10% отстъпка от цената.

Съдържание на задачите в лаб-а:

Course Outline

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

Lab : Planning an IPv4 network

Planning the IPv4 address assignments

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

Verifying the IPv4 communication

Troubleshooting IPv4

After completing this module, students will be able to:

Plan IPv4 addressing.

Configure an IPv4 host.

Manage and troubleshoot IPv4 network connectivity.

Module 2: Implementing DHCP

Lab : Implementing DHCP

Planning the DHCP server implementation

Implementing the DHCP configuration

Validating the DHCP implementation

After completing this module, students will be able to:

Explain the DHCP server role.

Deploy DHCP.

Manage and troubleshoot DHCP.

Module 3: Implementing IPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

Reviewing the default IPv6 configuration

Implementing DHCPv6

Configuring network integration by using ISATAP

Configuring native IPv6 connectivity

Configuring 6to4 connectivity

After completing this module, students will be able to:

Describe the features and benefits of IPv6.

Configure an IPv6 host.

Implement the coexistence between IPv4 and IPv6 networks.

Transition from an IPv4 network to an IPv6 network.

Module 4: Implementing DNS

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

Planning DNS name resolution

Implementing DNS servers and zones

Lab : Integrating DNS with AD DS

Integrating DNS with AD DS

Lab : Configuring advanced DNS settings

Configuring DNS policies

Validating the DNS implementation

Troubleshooting DNS

After completing this module, students will be able to:

Implement DNS servers.

Configure zones in DNS.

Configure name resolution between DNS zones.

Configure DNS integration with AD DS.

Configure advanced DNS settings.

Module 5: Implementing and managing IPAM

Lab : Implementing IPAM

Installing the IPAM Server feature

Provisioning the IPAM Server

Managing IP address spaces by using IPAM

After completing this module, students will be able to:

Describe the IPAM functionality and components.

Deploy IPAM.

Manage IP address spaces by using IPAM.

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

Lab : Implementing Web Application Proxy

Implementing Web Application Proxy

Validating the Web Application Proxy deployment

After completing this module, students will be able to:

Describe remote access.

Implement Web Application Proxy.

Module 7: Implementing DirectAccess

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

Verifying readiness for a DirectAccess deployment

Configuring DirectAccess

Validating the DirectAccess deployment

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

Preparing the environment for DirectAccess

Implementing the advanced DirectAccess infrastructure

Validating the DirectAccess deployment

After completing this module, students will be able to:

Explain DirectAccess and how it works.

Implement DirectAccess by using the Getting Started Wizard.

Implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure.

Module 8: Implementing VPNs

Lab : Implementing a VPN

Implementing a VPN

Validating the VPN deployment

Troubleshooting VPN access

After completing this module, students will be able to:

Plan for a VPN solution.

Implement VPNs.

Module 9: Implementing networking for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices

Implementing DFS

Validating the deployment

Lab : Implementing BranchCache

Implementing BranchCache

Validating the deployment

After completing this module, students will be able to:

Describe the networking features and considerations for branch offices.

Implement DFS for branch offices.

Implement BranchCache for branch offices.

Module 10: Configuring advanced networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Creating and using Hyper-V virtual switches

Configuring and using the advanced features of a virtual switch

After completing this module, students will be able to:

Describe the high performance networking enhancements in Windows Server 2016.

Configure the advanced Microsoft Hyper-V networking features.

Module 11: Implementing Software Defined Networking

Lab : Deploying Network Controller

Preparing to deploy Network Controller

Deploying Network Controller

After completing this module, students will be able to:

Describe Software Defined Networking.

Implement network virtualization.

Implement Network Controller.

This post is also available in: enEnglish (Английски)