Virtual LabWindows Server 2016

Lab Microsoft MOC 70-742 Identity with Windows Server 2016

Лаб Microsoft MOC 70-742 Identity with Windows Server 2016

IT-Training предоставя онлайн достъп до лабораторна среда за упражнения и подготовка.

Достъпа е възможен от компютър, лаптоп, смарт телефон или таблет.

Лабораторната среда е изцяло базирана и съобразена с темите на курса, необходимите практически умения и уражнения.

Включено в цената е неограничен достъп до лабораторната среда за включения период от време,

материали за провеждане на упражненията, инструкции, детайлни стъпки.

Разполагате с комплект от Windows Server 2016, Windows 10 машини, интегрирани за работа в лабораторната среда.

Помощ от ментор при провеждане на упражненията.

Цената включва достъп до средата в продължение на 7 дни.

Ако желаете по – дълъг период, моля направете повторна поръчка или добавете по – голям брой при поръчката.

За всяка допълнителна поръчка получавате 10% отстъпка от цената.

Цената на курса може да се провери в нашия онлайн каталог. Кликнете тук за Проверка на цена и заявка за участие

Запиши се!

Съдържание на задачите в лаб-а:

Course Outline

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Lab : Deploying and administering AD DS

Deploying AD DS

Deploying domain controllers by performing domain controller cloning

Administering AD DS

After completing this module, students will be able to:

Describe AD DS and its main components.

Describe the purpose of domain controllers and their roles.

Describe the considerations for deploying domain controllers.

Module 2: Managing objects in AD DS

Lab : Managing AD DS objects

Creating and managing groups in AD DS

Creating and configuring user accounts in AD DS

Managing computer objects in AD DS

Lab : Administering AD DS

Delegate administration for OUs

Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell

After completing this module, students will be able to:

Manage user accounts in AD DS.

Manage groups in AD DS.

Manage computer objects in AD DS.

Use Windows PowerShell for AD DS administration.

Implement and manage OUs.

Administer AD DS.

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

Lab : Domain and trust management in AD DS

Implementing forest trusts

Implementing child domains in AD DS

After completing this module, students will be able to:

Describe the components of an advanced AD DS deployment.

Explain how to deploy a distributed AD DS environment.

Explain how to configure AD DS trusts.

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

Modifying the default site

Creating additional sites and subnets

Configuring AD DS replication

Monitoring and troubleshooting AD DS replication

After completing this module, students will be able to:

Describe how AD DS replication works.

Configure AD DS sites to help optimize authentication and replication traffic.

Configure and monitor AD DS replication.

Module 5: Implementing Group Policy

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Creating and configuring GPOs

Managing GPO scope

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

Verify GPO application

Troubleshooting GPOs

After completing this module, students will be able to:

Explain what Group Policy is.

Implement and administer GPOs.

Describe Group Policy scope and Group Policy processing.

Troubleshoot GPO application.

Module 6: Managing user settings with Group Policy

Lab : Managing user settings with GPOs

Using administrative templates to manage user settings

Implement settings by using Group Policy preferences

Configuring Folder Redirection

Planning Group Policy (optional)

After completing this module, students will be able to:

Implement administrative templates.

Configure Folder Redirection, software installation, and scripts.

Configure Group Policy preferences.

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

Lab : Securing AD DS

Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups

Deploying and configuring an RODC

Creating and associating a group MSA

After completing this module, students will be able to:

Secure domain controllers.

Implement account security.

Implement audit authentication.

Configure managed service accounts (MSAs).

Module 8: Deploying and managing AD CS

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA

Deploying an enterprise subordinate CA

After completing this module, students will be able to:

Deploy CAs.

Administer CAs.

Troubleshoot and maintain CAs.

Module 9: Deploying and managing certificates

Lab : Deploying and using certificates

Configuring certificate templates

Enrolling and using certificates

Configuring and implementing key recovery

After completing this module, students will be able to:

Deploy and manage certificate templates.

Manage certificates deployment, revocation, and recovery.

Use certificates in a business environment.

Implement and manage smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

Lab : Implementing AD FS

Configuring AD FS prerequisites

Installing and configuring AD FS

Configuring an internal application for AD

Configuring AD FS for federated business partners

After completing this module, students will be able to:

Describe AD FS.

Explain how to deploy AD FS.

Explain how to implement AD FS for a single organization.

Explain how to extend AD FS to external clients.

Implement single sign-on (SSO) to support online services.

Module 11: Implementing and administering AD RMS

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Installing and configuring AD RMS

Configuring AD RMS templates

Using AD RMS on clients

After completing this module, students will be able to:

Describe AD RMS.

Describe usage scenarios for AD RMS.

Describe the AD RMS components.

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

Lab : Configuring directory synchronization

Preparing for directory synchronization

Configuring directory synchronization

Managing Active Directory users and groups

After completing this module, students will be able to:

Plan and prepare for directory synchronization.

Implement directory synchronization by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect).

Manage identities with directory synchronization.

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

Lab : Recovering objects in AD DS

Backing up and restoring AD DS

Recovering objects in AD DS

After completing this module, students will be able to:

Monitor AD DS.

Manage the Active Directory database.

Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions.

This post is also available in: enEnglish (Английски)