Virtual LabWindows Server 2016

Lab Microsoft MOC 70-743 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

Лаб Microsoft MOC 70-743 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

IT-Training предоставя онлайн достъп до лабораторна среда за упражнения и подготовка.

Достъпа е възможен от компютър, лаптоп, смарт телефон или таблет.

Лабораторната среда е изцяло базирана и съобразена с темите на курса, необходимите практически умения и уражнения.

Включено в цената е неограничен достъп до лабораторната среда за включения период от време,

материали за провеждане на упражненията, инструкции, детайлни стъпки.

Разполагате с комплект от Windows Server 2016, Windows 10 машини, интегрирани за работа в лабораторната среда.

Помощ от ментор при провеждане на упражненията.

Цената включва достъп до средата в продължение на 7 дни.

Цената на курса може да се провери в нашия онлайн каталог. Кликнете тук за Проверка на цена и заявка за участие

Запиши се!

Ако желаете по – дълъг период, моля направете повторна поръчка или добавете по – голям брой при поръчката.

За всяка допълнителна поръчка получавате 10% отстъпка от цената.

Съдържание на задачите в лаб-а:

Course Outline

Module 1: Installing and configuring Windows Server 2016

Lab : Installing and configuring Nano Server

Installing Nano Server

Completing post-installation tasks on Nano Server

After completing this course, students will be able to:

Explain Windows Server 2016.

Install Windows Server 2016.

Configure Windows Server 2016.

Prepare for upgrades and migrations.

Migrate server roles and workloads.

Describe the Windows Server activation models.

Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

Lab : Implementing and managing storage

Implementing File Server Resource Manager (FSRM)

Configuring iSCSI storage

Lab : Implementing and managing advanced storage solutions

Configuring redundant storage spaces

Implementing the Storage Spaces Direct feature

After completing this module, students will be able to:

Explain storage in Windows Server 2016.

Implement Data Deduplication.

Configure iSCSI storage.

Configure the Storage Spaces feature in Windows Server 2016

Module 3: Implementing Directory Services

Lab : Implementing and Managing AD DS

Cloning a domain controller

Implementing service accounts

After completing this module, students will be able to:

Deploy AD DS domain controllers.

Implement service accounts.

Explain Azure AD.

Module 4: Implementing AD FS

Lab : Implementing AD FS

Installing and configuring AD FS

Configuring an internal application for AD FS

Lab : Implementing Web Application Proxy

Implementing Web Application Proxy

After completing this module, students will be able to:

Describe of AD FS.

Deploy AD FS.

Implement AD FS for a single organization.

Implement Web Application Proxy.

Implement SSO with Microsoft Online Services.

Module 5: Implementing network services

Lab : Implementing network services

Configuring DNS policies

Configuring DHCP failover

Configuring IPAM

After completing this module, students will be able to:

Describe networking enhancements.

Implement IP address management.

Manage IP address spaces with IPAM.

Module 6: Implementing Hyper-V

Lab : Implementing server virtualization with Hyper-V

Installing the Hyper-V server role

Configuring virtual networking

Creating and configuring a virtual machine

After completing this module, students will be able to:

Configure the Hyper-V role in Windows Server 2016.

Configure Hyper-V storage.

Configure Hyper-V networking.

Configure Hyper-V virtual machines.

Module 7: Configuring advanced networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Creating and using Microsoft Hyper-V virtual switches

Configuring and using the advanced features of a virtual switch

After completing this module, students will be able to:

Describe high-performance networking features.

Configure advanced Hyper-V networking features.

Module 8: Implementing Software Defined Networking

Lab : Deploying Network Controller

Preparing to deploy Network Controller

Deploying Network Controller

After completing this module, students will be able to:

Describe Software Defined Networking.

Implement network virtualization.

Implement Network Controller.

Module 9: Implementing remote access

Lab : Implementing DirectAccess

Configure DirectAccess using the Getting Started Wizard

Testing DirectAccess

After completing this module, students will be able to:

Describe common remote-access solutions and technologies.

Implement DirectAccess.

Implement VPNs.

Module 11: Implementing failover clustering

Lab : Implementing failover clustering

Configuring iSCSI storage

Configuring a failover cluster

Deploying and configuring a highly available file server

Validating the deployment of a highly available file server

Configuring CAU on the failover cluster

After completing this module, students will be able to:

Describe the concept of failover clustering.

Implement a failover cluster.

Configure highly-available applications and services on a failover cluster.

Maintain a failover cluster.

Implement a stretch-failover cluster.

Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

The Hyper-V Failover clustering testing environment

Configuring Hyper-V Replica

Configuring a failover cluster for Hyper-V

Configuring a highly available virtual machine

After completing this module, students will be able to:

Describe how Windows Server 2016 Hyper-V integrates with failover clustering.

Implement Hyper-V virtual machines on failover clusters.

Implement Hyper-V virtual machine migration.

Implement Hyper-V Replica.

This post is also available in: enEnglish (Английски)