Virtual LabWindows Server 2016

Lab Microsoft MOC 70-744 Securing Windows Server 2016

Лаб Microsoft MOC 70-744 Securing Windows Server 2016

IT-Training предоставя онлайн достъп до лабораторна среда за упражнения и подготовка.

Достъпа е възможен от компютър, лаптоп, смарт телефон или таблет.

Лабораторната среда е изцяло базирана и съобразена с темите на курса, необходимите практически умения и уражнения.

Включено в цената е неограничен достъп до лабораторната среда за включения период от време,

материали за провеждане на упражненията, инструкции, детайлни стъпки.

Разполагате с комплект от Windows Server 2016, Windows 10 машини, интегрирани за работа в лабораторната среда.

Помощ от ментор при провеждане на упражненията.

Цената включва достъп до средата в продължение на 7 дни.

Ако желаете по – дълъг период, моля направете повторна поръчка или добавете по – голям брой при поръчката.

Запиши се!

За всяка допълнителна поръчка получавате 10% отстъпка от цената.

Съдържание на задачите в лаб-а:

At course completion

After completing this course, students will be able to:

Secure Windows Server.

Secure application development and a server workload infrastructure.

Manage security baselines.

Configure and manage just enough and just-in-time (JIT) administration.

Manage data security.

Configure Windows Firewall and a software-defined distributed firewall.

Secure network traffic.

Secure your virtualization infrastructure.

Manage malware and threats.

Configure advanced auditing.

Manage software updates.

Manage threats by using Advanced Threat Analytics (ATA) and Microsoft Operations Management Suite (OMS).

Course Outline

Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools

Lab : Basic breach detection and incident response strategies

Identifying attack types

Using incident-response strategies

Exploring the Sysinternals tools

After completing this course, students will be able to:

Describe breach detection.

Describe how to detect a breach by using the Sysinternals tools.

Module 2: Protecting credentials and privileged access

Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts

Configuring security options

Configuring restricted groups

Delegating privileges

Creating and managing group managed service accounts (MSAs)

Configuring the Credential Guard feature

Locating problematic accounts

Lab : Configuring and deploying LAPs

Installing local administrator password solution (LAPs)

Configuring LAPs

Deploying LAPs

After completing this module, students will be able to:

Understand user rights.

Describe computer and service accounts.

Help protect credentials.

Understand privileged-access workstations and jump servers.

Understand how to use a local administrator-password solution.

Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration

Lab : Limiting administrator privileges by using JEA

Creating a role-capability file

Creating a session-configuration file

Creating a JEA endpoint

Connecting to a JEA endpoint

Deploying JEA by using Desire State Configuration (DSC)

After completing this module, students will be able to:

Understand JEA.

Configure and deploy JEA.

Module 4: Privileged Access Management and administrative forests

Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management

Using a layered approach to security

Exploring MIM

Configuring a MIM web portal

Configuring the Privileged Access feature

Requesting privileged access

After completing this module, students will be able to:

Understand enhanced security administrative environment forests.

Understand MIM.

Understand how to implement JIT and Privileged Access Management by using MIM.

Module 5: Mitigating malware and threats

Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.

Configuring Windows Defender

Configuring AppLocker

Configuring and deploying Device Guard

Deploying and using EMET

After completing this module, students will be able to:

Configure and manage Windows Defender.

Use Software Restricting Policies and AppLocker.

Configure and use Device Guard.

Use and deploy the EMET.

Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics

Lab : Configuring encryption and advanced auditing

Configuring auditing of file-system access

Auditing domain logons

Managing the configuration of advanced audit policies

Windows PowerShell logging and auditing

After completing this module, students will be able to:

Understanding auditing.

Understand advanced auditing.

Audit and log Windows PowerShell.

Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite

Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite

Using ATA and OMS

Preparing and deploying ATA

Preparing and deploying OMS

After completing this module, students will be able to:

Understand Advanced Threat Analytics.

Understand OMS.

Module 8: Securing your virtualization an infrastructure

Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs

Deploying Guarded Fabric VMs with administrator-trusted attestation

Deploying a shielded VM

After completing this module, students will be able to:

Understand Guarded Fabric VMs.

Understand shielded and encryption-supported VMs.

Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure

Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers

Deploying, managing, and securing Nano Server

Deploying, managing, and securing Windows Server containers

Deploying, managing, and securing Hyper-V containers

After completing this module, students will be able to:

Understand Security Compliance Manager.

Describe Nano Server.

Understand containers.

Module 10: Protecting data with encryption

Lab : Configuring EFS and BitLocker

Encrypting and recovering access to encrypted files

Using BitLocker to protect data

After completing this module, students will be able to:

Plan and implement encryption.

Plan and implement BitLocker.

Module 11: Limiting access to file and folders

Lab : Implementing DAC

Preparing DAC

Implementing DAC

After completing this module, students will be able to:

Understand FSRM.

Implement classification management and file-management tasks.

Understand DAC.

Module 12: Using firewalls to control network traffic flow

Lab : Windows Firewall with Advanced Security

Creating and testing inbound rules

Creating and testing outbound rules

After completing this module, students will be able to:

Describe Windows Firewall.

Understand software-defined distributed firewalls.

Module 13: Securing network traffic

Lab : Connection security rules and securing DNS

Creating and testing connection security rules

Configuring and testing DNSSEC

Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption

Using Microsoft Message Analyzer

Configuring and verifying SMB encryption on SMB shares

After completing this module, students will be able to:

Understand network-related security threats and connection security rules.

Configure advanced DNS settings.

Examine network traffic with Microsoft Message Analyzer.

Secure SMB traffic, and analyze SMB traffic.

Module 14: Updating Windows Server

Lab : Implementing update management

Implementing the WSUS server role

Configuring update settings

Approving and deploying an update by using WSUS

Deploying Windows Defender definition updates by using WSUS

After completing this module, students will be able to:

Understand WSUS.

Deploy updates with WSUS.

This post is also available in: enEnglish (Английски)