Без Категория

MOS 2019 Курсове

IT-Training.pro е сред първите Учебни центрове предлагащи актуалните курсове и сертификационни изпити за програмата Microsoft Office Specialist. 

Разгледайте страницата с курсове

Актуалните курсове включват:

MO-100: Microsoft Word (Word and Word 2019)

MO-200: Microsoft Excel (Excel and Excel 2019)

MO-300: Microsoft PowerPoint (PowerPoint and PowerPoint 2019)