Ментор обучение

IT Training предлага ментор обучение (Mentor learning). Към всеки закупен от нас Видео курс, можете да добавите ментор обучение с избрани от вас брой часове, като по вереме на обучението можете да използвате закупеното mentor training време за помощ от Вашия ментор.

Можете да ползвате закупеното време на времеви интервали от по 15 мин, до неговото изчерпване.

Пример: нуждаете се от ментор помощ за даден курс, закупен от вас, като времето изразходено от ментора е 12 мин., отчитат се 15 мин. и Ви остават текущото време – 15мин.

Към момента на изчерпване на ментор веремето Ви, ментора ще Ви информира за което своевременнно.

Заявки и проверка на цени – нашият онлайн портал https://online.it-training.pro