IT-Training провежда интензивни курсове (Провеждат се в рамките на една седмица, интензивна онлайн форма на обучение. Онлайн формата представлява виртуална класна стая, курса се провежда от квалифициран инструктор) за следните Microsoft курсове и технологии:

Windows Server 2016

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-740-installation-storage-and-compute-with-windows-server-2016/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-741-networking-with-windows-server-2016/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-742-identity-with-windows-server-2016/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-743-upgrading-your-skills-to-windows-server-2016/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-345-2-designing-and-deploying-microsoft-exchange-server-2016/

Exchange Server 2013/2016

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-341-core-solutions-of-microsoft-exchange-server-2013/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-342-advanced-solutions-of-microsoft-exchange-server-2013/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-345-1-administering-microsoft-exchange-server-2016/

Windows Security

https://www.it-training.pro/microsoft-70-744-securing-windows-server-2016/

Skype for Business 2015

http://www.it-training.pro/bootcamp-70-333-deploying-enterprise-voice-with-skype-for-business-2015/

http://www.it-training.pro/bootcamp-70-334-core-solutions-of-microsoft-skype-for-business-2015/

Office 365

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-347-enabling-office-365-services/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-346-managing-office-365-identities-and-requirements/

Private Cloud

https://www.it-training.pro/bootcamp-microsoft-70-246-monitoring-and-operating-a-private-cloud-2/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-247-configuring-and-deploying-a-private-cloud/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-533-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions/

https://www.it-training.pro/bootcamp-70-409-server-virtualization-windows-server-hyper-v-system-center/