Juniper сертификати

Juniper Networks – Настоящи сертификационни пътеки

Сертифиционата Програма на Juniper Networks (JNCP) се състои от отделни тракове, фокусирани към конкретна платформа на Junos-базирани устройства. Целта на сертификационната програма е кандидатите да демонстрират умения за работа с технология на Juniper в областите, които са най-подходящи за тяхната работа и натрупан опит.

Резултат с изображение за juniper certification track

Многобройни сертификационни пътеки:

  • Data Center: Тази пътека е насочена към тези, които работят със съвременни технологии и архитектури свързани с центровете за данни, включително малки до средни центрове за данни, до големи доставчици на облачни технологии и услуги.
  • Service Provider Routing and Switching:  Тази пътека е за тези, които работят с инфраструктурата или имат достъп до решенията за маршрутизация  на Juniper Networks и / или рутиране от-край-до-край  предимно в рамките на доставчик на телекомуникационни услуги  или Enterprise среда на Fortune 100 компании.
  • Enterprise Routing and Switching: Тази пътека е за тези, които управляват мрежовата среда на малки към голями по размер компании, които инсталират и поддържат Juniper Networks базирани мрежи, в които се използват LAN и WAN маршрутизатори и комутатори.
  • Junos Security: Тази пътека е насочена към тези, които разработват дизайна и внедряват Juniper Networks базирани защитени мрежи.

Резултат с изображение за juniper certification track

Junos Support сертификационна пътека

The Juniper Networks Certification Program (JNCP) Junos Support Tracks позволяват на участниците да демонстрират компетенции с Juniper Networks технология. Успешните кандидати демонстрират задълбочено разбиране на отстраняване на неизправности в JunOS устройства.

Продукти и технологии

The JNCP разполага със седем продуктови и технологични трака на базата на специфични технологии на Juniper Networks. Тези тракове са насочени към специалисти, които широко използват тези технологии, и включват Firewall / VPN и QFabric.

Design сертифициране

Най-новото допълнение към JNCP е пътеката за Design сертифициране, която позволява на участниците да демонстрират компетенции свързани с принципи на дизайна при Juniper Networks и свързаните с тях технологии.

 

Level Junos пътека
Data Center Enterprise Routing & Switching Junos Security Service Provider Routing & Switching
JNCIE In Development JNCIE-ENT JNCIE-SEC JNCIE-SP
JNCIP JNCIP-DC JNCIP-ENT JNCIP-SEC JNCIP-SP
JNCIS JNCIS-ENT JNCIS-ENT JNCIS-SEC JNCIS-SP
JNCIA JNCIA-Junos JNCIA-Junos JNCIA-Junos JNCIA-Junos
Level Junos Support пътека
Enterprise Routing & Switching Support Junos Security Support Service Provider Routing & Switching Support
JNCSP JNCSP-ENT JNCSP-SEC JNCSP-SP
Level Продукти и технологии
Firewall/VPN QFabric
JNCIS JNCIS-FWV JNCIS-QF
Level Дизайн
Data Center WAN Security
JNCDP In Development In Development In Development
JNCDS JNCDS-DC JNCDS-WAN JNCDS-SEC
JNCDA JNCDA JNCDA JNCDA

Записване за Изпит


    Начин на плащане:
    Банков ПътКарта
    При плащане с карта се начислява 3% такса за обработка на плащането.