Juniper сертификати

Juniper Networks – Настоящи сертификационни пътеки

Сертифиционата Програма на Juniper Networks (JNCP) се състои от отделни тракове, фокусирани към конкретна платформа на Junos-базирани устройства. Целта на сертификационната програма е кандидатите да демонстрират умения за работа с технология на Juniper в областите, които са най-подходящи за тяхната работа и натрупан опит.

Резултат с изображение за juniper certification track

Многобройни сертификационни пътеки:

  • Data Center: Тази пътека е насочена към тези, които работят със съвременни технологии и архитектури свързани с центровете за данни, включително малки до средни центрове за данни, до големи доставчици на облачни технологии и услуги.
  • Service Provider Routing and Switching:  Тази пътека е за тези, които работят с инфраструктурата или имат достъп до решенията за маршрутизация  на Juniper Networks и / или рутиране от-край-до-край  предимно в рамките на доставчик на телекомуникационни услуги  или Enterprise среда на Fortune 100 компании.
  • Enterprise Routing and Switching: Тази пътека е за тези, които управляват мрежовата среда на малки към голями по размер компании, които инсталират и поддържат Juniper Networks базирани мрежи, в които се използват LAN и WAN маршрутизатори и комутатори.
  • Junos Security: Тази пътека е насочена към тези, които разработват дизайна и внедряват Juniper Networks базирани защитени мрежи.

Резултат с изображение за juniper certification track

Junos Support сертификационна пътека

The Juniper Networks Certification Program (JNCP) Junos Support Tracks позволяват на участниците да демонстрират компетенции с Juniper Networks технология. Успешните кандидати демонстрират задълбочено разбиране на отстраняване на неизправности в JunOS устройства.

Продукти и технологии

The JNCP разполага със седем продуктови и технологични трака на базата на специфични технологии на Juniper Networks. Тези тракове са насочени към специалисти, които широко използват тези технологии, и включват Firewall / VPN и QFabric.

Design сертифициране

Най-новото допълнение към JNCP е пътеката за Design сертифициране, която позволява на участниците да демонстрират компетенции свързани с принципи на дизайна при Juniper Networks и свързаните с тях технологии.

 

LevelJunos пътека
Data CenterEnterprise Routing & SwitchingJunos SecurityService Provider Routing & Switching
JNCIEIn DevelopmentJNCIE-ENTJNCIE-SECJNCIE-SP
JNCIPJNCIP-DCJNCIP-ENTJNCIP-SECJNCIP-SP
JNCISJNCIS-ENTJNCIS-ENTJNCIS-SECJNCIS-SP
JNCIAJNCIA-JunosJNCIA-JunosJNCIA-JunosJNCIA-Junos
LevelJunos Support пътека
Enterprise Routing & Switching SupportJunos Security SupportService Provider Routing & Switching Support
JNCSPJNCSP-ENTJNCSP-SECJNCSP-SP
LevelПродукти и технологии
Firewall/VPNQFabric
JNCISJNCIS-FWVJNCIS-QF
LevelДизайн
Data CenterWANSecurity
JNCDPIn DevelopmentIn DevelopmentIn Development
JNCDSJNCDS-DCJNCDS-WANJNCDS-SEC
JNCDAJNCDAJNCDAJNCDA

Записване за Изпит


Начин на плащане:
Банков ПътКарта
При плащане с карта се начислява 3% такса за обработка на плащането.