LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 12.10.2018, понеделник от 09:00 до 17:00 в продължение на 5 дни. Запиши се

AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Курс AWS Certified DevOps Engineer – Professional Курсът стартира на 5.11.18 – понеделник до петък, 5 дни от 17:00 до 23:00 Запиши се и провери цена за Онлайн курс. Запиши се и провери цена за Присъствен курс.

70-740 Installation Storage and Compute with Windows Server 2016

70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Курсът стартира на 05.10.2018 (понеделник) от 9:00 до 17:00 и се провежда в рамките на 5 работни дни. Запиши се! Вече и в присъствен формат – http://bit.ly/2LGRS3J

LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 30.10.2018, вторник и четвъртък от 19:00 до 23:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се

LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 27.10.2018, събота и неделя от 10:00 до 14:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се

LPIC-1 Linux 102-400 System Administrator Oct-18

LPI 102 LPIC-1 System Administrator Курсът ще стартира на 15.10.2018 и ще се провежда в дните понеделник до петък от 09:00 до 17-02:00 Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate October-18

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 02.09.2018 (вторник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!