AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 16.04.2018 (понеделник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (понеделник и сряда) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333

Posted on Posted in Juniper, Juniper Online Training, Online курсове

Формат на курса: Интензивен/Присъствен/Онлайн, провежда се в реално време от инструктор във виртуална класна стая или в учебен център. Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в електронен формат, включени в цената. Пакет от услуги включени към курса: онлайн/интензивно/присъствено обучение сертификат за завършен курс достъп до виртуален лаб книги и учебни материали […]

AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 17.03.2018 (събота) от 10:00. Провежда се два пъти седмично (събота и неделя) от 10:00 до 14:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

JN0-102 Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos)

JN0-102 Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos) Курсът стартира в петък, 16.03.2018, от 18:00 до 22:00 в продължение на 8 седмици, веднъж седмично в петък. Запиши се!