Microsoft Official Course 70-345-1 (20345-1A) Administering Microsoft Exchange Server 2016 Dec-18

Microsoft Official Course 70-345-1 (20345-1A) Administering Microsoft Exchange Server 2016 70-345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 Курсът стартира на 1.12.2018 (събота) от 18:00 и се провежда в дните събота и неделя в продължение на четири седмици от 18:00 до 22:00. Запиши се за онлайн курс! Запиши се за присъствен курс!

Microsoft Official Course 70-345-1 (20345-1A) Administering Microsoft Exchange Server 2016

Microsoft Official Course 70-345-1 (20345-1A) Administering Microsoft Exchange Server 2016 https://www.it-training.pro/70-345-1-administering-microsoft-exchange-server-2016/ Курсът стартира на 10.11.2018 (събота) от 14:00 и се провежда в дните събота и неделя в продължение на четири седмици от 14:00 до 18:00. Запиши се за онлайн курс! Запиши се за присъствен курс!

{:bg}70-345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016{:}{:en}70-345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/70-345-1-administering-microsoft-exchange-server-2016/ Курсът стартира на 01.09.2018 (събота) от 18:00 и се провежда в дните събота и неделя в продължение на четири седмици от 18:00 до 21:00. Запиши се за онлайн курс! Запиши се за присъствен курс!{:}{:en}https://www.it-training.pro/en/70-345-1-administering-microsoft-exchange-server-2016/  {:}