70-740 Installation Storage and Compute with Windows Server 2016 Sept 18

70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Курсът стартира на 04.09.2018 (вторник) от 19:00 до 23:00 и се провежда понеделник и сряда, четири последователни седмици. Запиши се! Вече и в присъствен формат – http://bit.ly/2LGRS3J

70-740 Installation Storage and Compute with Windows Server 2016 july 18

70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Курсът стартира на 23.07.2018 (понеделник) от 19:00 до 23:00 и се провежда понеделник и сряда, четири последователни седмици. Запиши се! Вече и в присъствен формат – http://bit.ly/2LGRS3J  

70-740 Installation Storage and Compute with Windows Server 2016

70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Курсът стартира на 26.06.2018 (вторник) от 19:00 до 23:00 и се провежда вторник и четвъртък, четири последователни седмици. Запиши се!

70-740 Installation Storage and Compute with Windows Server 2016

70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Курсът стартира на 23.06.2018 (събота) от 10:00 до 14:00 и се провежда събота и неделя, четири последователни седмици. Запиши се!