Official Course Architecting on AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate (ARCH) Курсът стартира на 25.03.2019 (понеделник) от 09:00.  Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate (Architecting on AWS – ARCH)

AWS Certified Solutions Architect – Associate (ARCH) Курсът стартира на 10.11.2018 (събота) от 18:00. Провежда се два пъти седмично (събота и неделя) от 18:00 до 22:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate (Architecting on AWS – ARCH)

AWS Certified Solutions Architect – Associate (ARCH) Курсът стартира на 13.11.2018 (вторник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!