AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Курс AWS Certified DevOps Engineer – Professional Курсът стартира на 5.11.18 – понеделник до петък, 5 дни от 17:00 до 23:00 Запиши се и провери цена за Онлайн курс. Запиши се и провери цена за Присъствен курс.

AWS Certified Solutions Architect – Associate October-18

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 02.09.2018 (вторник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate September-18

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 29.08.2018 (събота) от 14:00. Провежда се два пъти седмично (събота и неделя) от 14:00 до 18:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate August-18

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 25.08.2018 (събота) от 14:00. Провежда се два пъти седмично (събота и неделя) от 14:00 до 18:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

AWS Certified SysOps Administrator – Associate Aug-18

AWS Certified SysOps Administrator – Associate Курсът стартира на 20.0.18 от 09:00 до 17:00, с продължителност 5 работни дни от понеделник до петък. Запиши се!

Курс AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Posted Posted in AWS, Online курсове, Каталог

Курс: AWS Certified DevOps Engineer – Professional IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Онлайн или присъствен курс, воден от инструктор Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в електронен […]

Онлайн Курс AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Posted Posted in AWS, Online курсове, Каталог

Онлайн Курс AWS Certified DevOps Engineer – Professional IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Онлайн, воден от инструктор, виртуална класна стая Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в […]

AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Posted Posted in AWS, Online курсове

Курс AWS Certified SysOps Administrator – Associate IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Формат на курса: Онлайн/Присъствен, воден от инструктор, виртуална класна стая Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в електронен […]