AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 16.04.2018 (понеделник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (понеделник и сряда) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!

AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate Курсът стартира на 17.03.2018 (събота) от 10:00. Провежда се два пъти седмично (събота и неделя) от 10:00 до 14:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!