LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 11.12.2018, вторник и четвъртък от 19:00 – 23:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се

LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 30.10.2018, вторник и четвъртък от 19:00 до 23:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се

{:bg}Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer – 5days{:}{:en}Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/linux-professional-institute-lpic-ot-devops-tools-engineer/ Курсъст стартира в понеделник (28.08.18) и се провежда в продължение на 5 работни дни от  9:00 до 17:00. Запиши се за Онлайн формат Запиши се за Присъствен формат{:}{:en}https://www.it-training.pro/linux-professional-institute-lpic-ot-devops-tools-engineer/{:}