LPI

LPI LPIC-OT Linux DevOps 701-100 Tools Engineer

LPI LPIC-OT Linux DevOps 701-100 Tools Engineer
Linux DevOps 🐧Engineer е една от най – търсените и високо платени IT професии. Станете DevOps и се сертифицирайте с нашия Advanced 🎓Live Kурс Linux Professional Institute 701-100 Tools...
Read more

LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 11.12.2018, вторник и четвъртък от 19:00 – 23:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се
Read more

LPI 101-500 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 101-500 System Administrator Начало 30.10.2018, вторник и четвъртък от 19:00 до 23:00 в продължение на 4 седмици. Запиши се
Read more