LPIC-1 Linux 102-400 System Administrator Oct-18

LPI 102 LPIC-1 System Administrator Курсът ще стартира на 15.10.2018 и ще се провежда в дните понеделник до петък от 09:00 до 17-02:00 Запиши се!

Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer – 5days

Курс Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer Курсъст стартира в понеделник (28.08.18) и се провежда в продължение на 5 работни дни от  9:00 до 17:00. Запиши се за Онлайн формат Запиши се за Присъствен формат

Курс LPI 101-400 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 System Administrator Начало 21.07.2018, събота и неделя от 10:00 до 14:00 в продължение на четири седмици. Запиши се