LPIC-1 Linux 102-400 System Administrator Oct-18

LPI 102 LPIC-1 System Administrator Курсът ще стартира на 15.10.2018 и ще се провежда в дните понеделник до петък от 09:00 до 17-02:00 Запиши се!

Курс LPI 101-400 LPIC-1 System Administrator

LPI 101 LPIC-1 System Administrator Начало 21.07.2018, събота и неделя от 10:00 до 14:00 в продължение на четири седмици. Запиши се

LPIC-1 Linux 102-400 System Administrator

LPI 102 LPIC-1 System Administrator ?Курсът ще стартира на 26.05.2018 и ще се провежда в дните събота и неделя в продължение четири последователни седмици от 10:00 до 14:00 Запиши се!