JN0-102 Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos)

Posted Posted in Juniper, Juniper Online Training, Online курсове, Каталог

Официален Курс JN0-102 Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos) Формат на курса: Онлайн, провежда се в реално време от инструктор във виртуална класна стая. Език на курса: български (английски е наличен като опция). Метериали: в електронен формат, включени в цената. Пакет от услуги включени към курса: онлайн обучение сертификат за завършен курс достъп до виртуален лаб […]