Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016

Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016 Курсът стартира на 23.04.2018, понеделник и се провежда от 19:00 до 23:00, понеделник и сряда в продължение на четири последователни седмици. Запиши се!

70-742 Identity with Windows Server 2016

70-742 Identity with Windows Server 2016 Начало на 21.04.2018, събота и неделя, от 10:00 – 14:00, в продължение на четири седмици. Запиши се!

70-741 Networking with Windows Server 2016

70-741 Networking with Windows Server 2016 Запиши се! Курсът стартира на 13.03.2018, вторник и четвъртък, от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици

70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2

70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 Начало 12.02.2018 от 18:00 до 22:00, два пъти седмично пон. и сряда в продължение на четири седмици Запиши се!