aws

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate
3 работни дни – от 9:00 – 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на...
Read more

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate
3 работни дни – от 9:00 – 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на...
Read more

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate
3 работни дни – от 9:00 – 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на...
Read more

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate
3 работни дни – от 9:00 – 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на...
Read more

DevOps – Linux and Cloud

DevOps – Linux and Cloud
съботно-неделен курс 14:00 – 18:00 продължителност 4 седмици записвания:   https://www.it-training.pro/courses/course-devops-linux-and-cloud/
Read more