ec2

{:bg}AWS Certified Solutions Architect – Associate{:}{:en}AWS Certified Solutions Architect – Associate{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/aws-certified-solutions-architect-associate/ Курсът стартира на 26.06.2018 (вторник) от 19:00. Провежда се два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 19:00 до 23:00 в продължение на четири седмици. Запиши се!{:}{:en}https://www.it-training.pro/en/aws-certified-solutions-architect-associate/ Sign-Up{:}
Read more