LX0-103

{:bg}Курс LPI 101-400 LPIC-1 System Administrator{:}{:en}Курс LPI 101-400 LPIC-1 System Administrator{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/lpi-101-lpic-1-system-administrator/ Начало 25.06.2018, понеделник и сряда от 19:00 в продължение на четири седмици. Запиши се{:}{:en}https://www.it-training.pro/en/lpi-101-lpic-1-system-administrator/ Starts on 25.06.2018 at 19:00, mon. and tue. for four weeks in row. Enroll{:}
Read more

{:bg}Онлайн курс LPI 101 LPIC-1 System Administrator{:}{:en}Online Training LPI 101 LPIC-1 System Administrator{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/lpi-101-lpic-1-system-administrator/ Начало 17.02.2018, събота и неделя от 10:00 в продължение на четири седмици. Запиши се{:}{:en}https://www.it-training.pro/en/lpi-101-lpic-1-system-administrator/ Starts on 17.01.2018 at 10:00, sat. and sun. for four weeks in row. Enroll{:}
Read more