Securing Windows Server 2016

{:bg}Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016{:}{:en}Microsoft 70-744 Securing Windows Server 2016{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/microsoft-70-744-securing-windows-server-2016-2/ Курсът стартира на 23.04.2018, понеделник и се провежда от 19:00 до 23:00, понеделник и сряда в продължение на четири последователни седмици. Запиши се!{:}{:en}https://www.it-training.pro/microsoft-70-744-securing-windows-server-2016-2/ Sign-Up!{:}
Read more