SysOps

{:bg}AWS Certified SysOps Administrator – Associate Aug-18{:}{:en}AWS Certified SysOps Administrator – Associate{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/aws-certified-sysops-administrator-associate/ Курсът стартира на 20.0.18 от 09:00 до 17:00, с продължителност 5 работни дни от понеделник до петък. Запиши се!{:}{:en}https://www.it-training.pro/en/aws-certified-sysops-administrator-associate/ Sign-Up!{:}
Read more