VCAP6-DCV

VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Deployment

индустрията признат VCAP6-DCV Deploy сертификация потвърждава, че знаете как да се мобилизират и да се оптимизира vSphere V6 инфраструктури. Това доказва, че имате необходимите знания и умения, за да се наберат най-добрите практики, които осигуряват мащабируема и надеждна платформа за виртуализация за вашата организация.

VMware Certified Advanced Professional 6 — Data Center Virtualization Design

сертифициране VCAP6-DCV Дизайн потвърждава способността си да проектира и да се интегрират VMware V6 инфраструктурни решения в мулти-сайт виртуализирани среди за големи предприятия. Това индустрията признат сертификат подобрява вашето доверие сред колегите си и се оказва, че имате по-дълбоко разбиране на принципите и методиките за центрове за данни дизайн.