VCP6-CMA

Cloud Management and Automation Certifications

VMware Cloud управление и автоматизация сертификати са предназначени да се прецени нивото на умение инсталиране, конфигуриране и оптимизиране на VMware vRealize за вашия облак решение.

Кликнете върху сертифицирането се интересувате от по-долу, за да научите повече за изисквания, знания и умения, обхванати, свързани курсове за обучение, и повече.

CMA Certifications

VMware Certified Professional 6 – Cloud Management and Automation (VCP6-CMA)

сертифициране VCP6-CMA потвърждава способността си да се автоматизира ключови процеси в рамките на вашия център за данни деблокирането vRealize Automation в повторяеми, мащабируем начин, който води до ефективност и подобрена производителност. Тези умения ви дават възможност за опростяване и стандартизиране на по-сложни с текущите дейности, които вашият екип изпълнява, увеличаване на доверието и стойност в рамките на организацията.