VCP6-NV

VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV)

Спечелете си сертифициране VCP6-NV и трансформиране на икономиката на мрежови операции и сигурност за вашата фирма. сертифициране VCP6-NV потвърждава способността Ви за инсталиране, конфигуриране и администриране на NSX виртуален мрежови приложения, независимо от базовата физическа архитектура.