VCP7-CMA

VMware Certified Professional 7 – Cloud Management and Automation (VCP7-CMA)

сертифициране VCP7-CMA потвърждава способността Ви за инсталиране, конфигуриране и администриране на VMware vRealize среда, използвана за автоматизиране на ключови процеси в рамките на вашия център за данни в повторяеми, мащабируем начин, който води до ефективност и подобрена производителност. Тези умения ви дават възможност за опростяване и стандартизиране на по-сложни с текущите дейности, повишаване на доверието и стойност в рамките на организацията.