Проверка Сертификат

Провери валидността на издаден от IT-Training.pro сертификат на тази страница.